Market Monitor ICT - Rusland 2016

Market Monitor

 • Rusland
 • Electronica/ICT

16 jun 2016

Consumentenelektronica is het moeilijkste segment, dat zwaar te lijden heeft onder de aanhoudende terugval van de particuliere consumptie.

 • De Russische elektronica-/ICT-sector kampt met een moeilijk binnenlands economisch klimaat. In 2015 boekten grote retailers een lagere omzet – 10% à 30% afhankelijk van de regio.
   
 • Voor 2016 wordt geen heropleving van de vraag verwacht. Alle Russische elektronica-/ICT-deelsectoren hebben het momenteel erg moeilijk, vooral die detail- en groothandelaren die met vreemde valuta werken.
   
 • Consumentenelektronica is het moeilijkste segment, dat zwaar te lijden heeft onder de aanhoudende terugval van de particuliere consumptie.
   
 • Telecommunicatie kampt met de zwakke roebel en volatiele munten op opkomende markten. Alleen in het IT-segment was er minder sprake van afname van de vraag.
   
 • Na een daling in 2015 krimpen de marges van elektronica-/ICT-bedrijven naar verwachting verder. Hoewel tal van spelers uit de markt zijn gestapt, neemt de concurrentie nog altijd toe; ook de consolidatie in deze sector gaat verder.
   
 • Naargelang hun plaats in de toeleveringsketen en de marktpositie van bedrijven gebeuren betalingen na 30 dagen à 120 dagen. Het aantal wanbetalingen steeg in 2015; deze negatieve trend houdt de komende maanden naar verwachting aan.
   
 • Het aantal insolventies is de afgelopen twaalf maanden gestegen. De komende maanden wordt een verdere stijging verwacht.
   
 • De meeste betalingsachterstanden en faillissementen zien we in het segment van regionale kleine en middelgrote detail- en groothandelaren in elektronica/ICT – vooral bij bedrijven die slecht voorbereid waren op de teruglopende vraag van klanten, of die zich niet hadden ingedekt tegen wisselkoersrisico’s en een hoge hefboomwerking hadden.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.