Market Monitor VS - Duurzame consumptiegoederen

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Duurzame consumptiegoederen

28 mrt 2017

Voor 2017 blijven de vooruitzichten voor de Amerikaanse verkoop van duurzame consumptiegoederen positief, dankzij de solide particuliere consumptie die het gevolg is van een sterkere woningmarkt.

  • Goede verkoopvooruitzichten, maar handelsbeperkingen kunnen de groei belemmeren
  • Winstmarges blijven onder druk staan
  • Meer insolventies verwacht in 2017

Market Monitor - Duurzame Consumentengoederen Nederland 2017 overzicht

De detailhandel levert een grote bijdrage aan de Amerikaanse economie; met een omzet van USD 2,6 biljoen vertegenwoordigt deze ongeveer twee derde van het Amerikaanse bbp en bijna 16 miljoen werknemers. Het kerstseizoen is goed voor bijna 20% van de volledige jaaromzet van de Amerikaanse detailhandel. In 2016 steeg de kerstomzet met 3,4%, terwijl de online verkoop met 14% steeg (de snelste groei in vijf jaar) en de verkoop in winkels met 7% daalde. In 2016 steeg de jaaromzet met 3,3% ; online retailers boekten een sterke stijging van 11,4% en snoepten meer marktaandeel af van de traditionele winkels, die 5,6% minder verkochten.

Voor 2017 blijven de vooruitzichten voor de Amerikaanse verkoop van duurzame consumptiegoederen positief, dankzij de solide particuliere consumptie die het gevolg is van een sterkere woningmarkt, banengroei en hogere lonen. Als het Amerikaanse
Congres vroeg genoeg in het jaar belastingverlagingen goedkeurt, kan dat een bijkomende impact op de uitgaven in 2017 hebben. Tegelijkertijd kunnen sneller dan verwachte rentevoetstijgingen de consumentenuitgaven schaden; ook zouden handelsbeperkingen de prijs van ingevoerde duurzame consumptiegoederen kunnen opdrijven en zo de koopkracht van consumenten verminderen.

Market Monitor - Duurzame Consumentengoederen VS 2017 BBPDe Amerikaanse meubelmarkt groeit sinds 2009; in 2017 stijgt de meubelverkoop naar verwachting verder naarmate de verkoop van woningen stijgt en consumenten weer meer geld uitgeven aan meubelen. Hoewel de online verkoop snel toeneemt in dit segment, geven veel consumenten nog steeds de voorkeur aan het online opzoeken van producten, maar deze in de winkel te kopen. Innovatieve producten die meubelen koppelen aan smartphones of die meubelen met technologie en modeontwerp combineren, doen het goed. De verkoop van consumentenapparatuur in de VS groeide verder in 2016 en zal naar verwachting licht groeien in 2017; grote apparaten blijven het beter doen dan kleine.

Dat gezegd zijnde zullen Amerikaanse retailers van duurzame consumptiegoederen last blijven hebben van een zeer competitief klimaat, met verdere margedruk in 2017 door de veranderende voorkeuren van klanten, waaronder een verdere stijging van de online verkoop. Verwacht wordt dat e-retailing het snelst groeiende verkoopkanaal blijft en het retail-landschap verandert, door de komende zeven jaar een marktaandeel tot 20% te veroveren. Vooral in de segmenten elektronica en speelgoed is de concurrentie tussen online en fysieke retailers zwaar. Internationale retailers van gespecialiseerde producten zouden hinder kunnen ondervinden van de verdere waardering van de USD ten opzichte van het Britse pond en de euro. Een sterkere munt kan ook gevolgen hebben voor de flagship stores in toeristische centra zoals New York, doordat dit de verkoop aan toeristen kan afremmen.

Retailers die worden geconfronteerd met een verschuiving van de winkelgewoonten en attitudes van klanten, in de richting van discretionaire uitgaven, reageerden hierop door over te stappen op omni-channel modellen om de klanten holistische diensten aan te bieden, zowel online als via fysieke winkels. Hoewel shoppers nooit volledig zullen afstappen van fysieke winkels, verwachten ze wel dat retailers een handig online alternatief aanbieden.

Market Monitor - Duurzame Consumentengoederen Nederland 2017 Tabel 2In 2016 was het grote aantal sluitingen en faillissementen van winkels een indicatie van verschuivende voorkeuren van consumenten en de toenemende online concurrentie. Vorig jaar was er bijna een verdubbeling van het aantal faillissementen van Amerikaanse retailers met minstens USD 250 miljoen aan schulden; het overschot aan beschikbare winkelruimte in de VS en de zwaardere concurrentie zouden tot het faillissement van enkele grote spelers en sluitingen van winkels kunnen leiden in 2017. Betalingen gebeuren na gemiddeld 90 dagen en verwacht wordt dat de betalingsachterstanden zullen toenemen in 2017.

Onze vooruitzichten voor de sector van de duurzame consumptiegoederen in het algemeen blijven licht conservatief. Ondanks de algemene opleving van de verkoop wordt de sector immers nog altijd gekenmerkt door een grotere concurrentie en aanhoudende prijs- en margedruk. Bedrijven in deze sector moeten dan ook nauwgezet worden beoordeeld en hun liquiditeit moet nauwlettend worden opgevolgd. Bepaalde deelsectoren worden positiever bekeken dan andere: hoewel een sterke verkoop van woningen de vraag naar meubelen en andere woningartikelen zou moeten ondersteunen, staan we voorzichtiger tegenover segmenten zoals elektronica en speelgoed.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.