Market Monitor Indonesië - Duurzame consumptiegoederen

Market Monitor

  • Indonesië
  • Duurzame consumptiegoederen

28 mrt 2017

In 2017 zou de detailhandel opnieuw meer winst moeten boeken, dankzij de nog altijd positieve economische vooruitzichten en lagere rentevoeten.

  • De Indonesische detailhandel blijft een van de meest belovende sectoren in Azië, dankzij de grote bevolking en groeiende middenklasse met een toenemende koopkracht voor huishoudens en steeds moderner bestedingsgedrag. De particuliere consumptie, die met meer dan 5% steeg in 2016, was een belangrijke drijvende kracht achter de economische groei.
  • Voor 2017 zijn de vooruitzichten voor de particuliere consumptie echter minder gunstig, door de aanhoudend slechte prestaties in de mijnbouw- en landbouwsector. Ook wordt verwacht dat de inflatie in 2017 zal stijgen tot meer dan 5%, als gevolg van de hogere voedselprijzen, hogere elektriciteitstarieven en inschrijvingskosten voor voertuigen. Dit zal gevolgen hebben voor de discretionaire uitgaven van huishoudens met betrekking tot duurzame consumptiegoederen.
  • In 2017 zou de detailhandel opnieuw meer winst moeten boeken, dankzij de nog altijd positieve economische vooruitzichten en lagere rentevoeten. De groei in de detailhandel zal zich grotendeels laten zien in de segmenten levensmiddelen en moderne, op winkels gebaseerde retailers.
  • Sommige retailers hebben al laten weten dat ze in 2017 gaan investeren in nieuwe winkels, vooral om kleinere steden en regio’s buiten Java te bedienen. Die groeiplannen liften mee op de plannen van de overheid om dit jaar te investeren in infrastructuur en logistiek in meer afgelegen regio’s.
  • De vooruitzichten op lange termijn voor de detailhandel in duurzame consumptiegoederen blijven positief, te midden van de structurele hervormingen en toegenomen infrastructuuruitgaven door de huidige regering. Wat de detailhandel in het bijzonder betreft, laat de overheid nu toe dat maximaal 67% van een winkel met een  verkoopoppervlakte van 400 vierkante meter tot 2000 vierkante meter in handen is van buitenlanders, op voorwaarde dat deze winkel zich in een winkelcentrum bevindt.
  • De gemiddelde betalingstermijn in de sector is momenteel 30-60 dagen. Het aantal betalingsachterstanden is vrij laag en het aantal wanbetalingen stijgt naar verwachting niet de komende maanden.
  • Over het algemeen hanteren we een open acceptatiebeleid voor deze sector, maar we staan wel voorzichtiger tegenover kopers indien er geen financiële en andere kwalitatieve informatie voorhanden is, zoals de steun van een sterke groep.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.