Market Monitor Chemie Brazilië 2018

Market Monitor

  • Brazilië
  • Chemie/Farmacie

19 jul 2018

In het verlengde van het herstel van de Braziliaanse economie (BBP zou met 2,4% stijgen in 2018 en met 3,2% in 2019) zou de chemische sector met ruim 3% groeien in 2018 en 2019.

  • MM chemie BR 2018 - chemicalienDit jaar zouden zowel chemische als farmaceutische bedrijven hun resultaten en marges zien verbeteren. De concurrentie in de chemische en farmaceutische sector is groot en er is momenteel een concentratieproces aan de gang - vooral onder middelgrote en grote spelers.
  • In de eerste helft van 2018 steeg de omzet van het segment farmaceutica op jaarbasis met 6,2% tot BRL 11 miljard. Dat was echter minder dan verwacht, als gevolg van prijsaanpassingen door de inflatie. Dat gezegd zijnde wordt de komende maanden een stabiele verkoopgroei verwacht voor farmaceutica. Grote apotheekketens blijven uitbreiden en nieuwe winkels openen, met steeds meer over-the-counter (OTC) producten zoals cosmetica en gezonde natuurvoeding. Een andere impuls zou kunnen komen van de mogelijke uitbreiding van het systeem van “Aqui tem Farmacia Popular”, dat bedoeld is om het publiek een betere toegang tot geneesmiddelen te geven, door gesubsidieerde producten aan te bieden.
  • MM chemie BR 2018 - presentatievooruitzichten Afgezien van enkele grote spelers torsen de meeste Braziliaanse chemische en farmaceutische bedrijven een zware schuldenlast, wat ook het gevolg is van eerdere uitbreidingsactiviteiten vóór het uitbreken van de recessie eind 2014. Hoewel ze sterk afhankelijk zijn van bankleningen, zijn financiële instellingen doorgaans bereid om leningen toe te staan aan chemische en farmaceutische bedrijven.
  • Betalingen in de chemische sector gebeuren na gemiddeld 120 dagen en in de farmaceutische sector na gemiddeld 90 dagen, waarbij het betalingsgedrag wordt beïnvloed door de bestedingscapaciteit van de consument en door het bestedingsgedrag van de overheidssector. In 2016 en 2017 kampten bedrijven in het segment farrmaceutica die leveren aan de overheidssector en retailers, met betalingsachterstanden. Het huidige economische herstel zou echter een verdere toename van het aantal betalingsachterstanden moeten helpen voorkomen en het aantal insolventies in de chemische en farmaceutische sector zou dalen in 2018.
  • Ons acceptatiebeleid voor de farmaceutische sector is over het algemeen open, aangezien de belangrijkste marktspelers zich herstellen. Er zijn echter nog altijd spelers die last kunnen hebben van beperkingen van de overheidsuitgaven voor de gezondheidszorg, terwijl een nog altijd hoge werkloosheidsgraad een sterkere groei van het retailsegment kan belemmeren.
  • Ons acceptatiebeleid voor de chemische sector is neutraal. De sector van de agrochemicaliën blijft gevoelig voor plotse veranderingen in belangrijke externe factoren, zoals het klimaat, de marktprijzen en wisselkoersschommelingen. In de deelsector basischemicaliën moeten de meeste grondstoffen worden ingevoerd; de productiekosten staan dan ook bloot aan wisselkoersschommelingen en het dreigende gevaar van handelsbeperkingen. De hogere olieprijzen (uitgedrukt in USD) en de wisselkoersvolatiliteit hebben gevolgen voor de prestaties van de petrochemische sector, met hogere kosten tot gevolg, terwijl de vraag zich nog niet volledig heeft hersteld.

Rode lijn
MM rapport chemie 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.