Market Monitor Automotive Sweden 2018

Market Monitor

  • Zweden
  • Automotive/Transport

04 sep 2018

Profit margins are rather high in the sector, with most businesses financially resilient enough to cope with minor volatility in demand or commodity prices.

2018 sweden cars pic1

  • The Swedish car producer segment is dominated by Volvo Cars in the passenger car segment and by Volvo AB and Scania AB in the truck segment. Those companies are mainly export-oriented (the export ratio amounts to more than 85%), and they largely determine the performance of smaller Swedish suppliers.
  • In 2017 car production increased 10.2% to 226,000 units, according to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, OICA. Swedish GDP is expected to grow 2.8% in 2018 after increasing 2.7% in 2017, supporting domestic automotive sales.
  • Profit margins in the automotive industry are rather high and expected to remain stable in 2018. Most businesses should be financially resilient enough to cope with some minor volatility in demand or commodity prices. The current interest rate environment (the Swedish benchmark interest rate remains at -0.5%) favours companies in servicing their debt, and banks are willing to lend.
  • Depending on the level in the supply chain, payment duration in the automotive sector ranges from 30 to 90 days. The level of non-payments and insolvencies is low. This is expected to remain unchanged in the coming months.
  • Our underwriting stance remains generally open for this industry, with no restrictions on any subsectors. Due to its high export dependency the automotive sector is exposed to currency exchange risk, as most costs incurred are in Swedish krona. Therefore we check that businesses take adequate measures to manage this risk.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.