Market Monitor Automotive Czech Republic 2017

Market Monitor

 • Tsjechië
 • Automotive/Transport

05 sep 2017

Robust sales have kept profit margins of car producers and suppliers stable, and these are expected to maintain their current level in the coming months.

 • The automotive industry plays a pivotal role in the Czech economy, accounting for more than 7% of GDP and more than 20% of exports (mainly to EU countries). The Czech Republic hosts three major car production companies ┼ákoda, Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) and Korean Hyundai. There are many local suppliers, and the Czech steel/metals and plastics industry depends heavily on the automotive industry´s performance.
   
 • According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers OICA, in 2016 car production increased 8.3% to more than 1.3 million units. All three major manufacturers grew their production, and output has increased further in H1 of 2017. The outlook remains benign, mainly due to robust demand from eurozone countries.
   
 • Robust sales have kept profit margins of car manufacturers and suppliers stable and these are expected to maintain their current level in the coming months. Payment behaviour is generally good with a low number of non-payment notifications, and this is expected to remain unchanged in the coming months. The insolvency level in this industry is expected to remain low.
   
 • Suppliers generally benefit from long-term contracts with stable payment terms, volumes and margins, while banks are open to provide business loans.
   
 • As a result of increasing orders, growing revenues and low payment default and insolvency cases in this industry, our underwriting stance remains open.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.