Market Monitor - Machinery - Sweden 2016

Market Monitor

  • Zweden
  • Machines/Engineering

18 aug 2016

The Swedish machinery industry has shown several years of positive development. Machinery production is expected to grow 2.3% in 2016 and 0.9% in 2017.

  • The Swedish machinery sector is highly export-oriented. Its main segments are automotive (trucks), agriculture and industrial machines. Currency volatility is a potential risk, as production costs are accrued in Swedish krona. Domestically, the largest customer of the Swedish machinery sector is the automotive industry (e.g. Volvo and Scania).
  • The industry has shown several years of positive development. Sweden’s economic growth has picked up 4.2% in 2015 and is forecast to increase 3.6% in 2016. As a result, capital expenditures continue to increase. Machinery production is expected to grow 2.3% in 2016 and 0.9% in 2017.
  • Due to the benign growth outlook, profit margins of machines businesses are expected to remain stable in 2016.
  • The machinery industry faces no particular lending problems as banks are generally willing to provide loans. Most companies benefit from the currently low interest rates when servicing their debt.
  • The average payment duration in the machinery industry ranges from 30 to 45 days. Payment behaviour has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2016.
  • Due to the good growth prospects and low credit risk our underwriting stance is relaxed for this industry.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.