Market Monitor - Focus op ICT sector - Polen

Market Monitor

  • Polen
  • Electronica/ICT

01 mei 2015

Een stabiele vraag vanuit de overheidssector, sterke exportprestaties en financiële transparantie zijn de belangrijkste sterke punten van de Poolse IT-sector.

Polen

  • Goede vooruitzichten voor groei op middellange termijn
  • Zware concurrentie en krappe marges blijven een uitdaging
  • Stabiel betalingsgedrag verwacht

 

MM_ICT_Polen_overzicht (NL)

 

De Poolse IT-sector bestaat voornamelijk uit drie segmenten: hardware (41% van de verkoop in 2014), software (18%) en IT-diensten (41%). Vorig jaar groeide de Poolse IT-markt met 3%
tot PLN 29,7 miljard, volgens cijfers van Business Monitor International. Polen blijft een van de meest aantrekkelijke IT-markten in Centraal- en Oost-Europa. Na een sterke groei van meer dan 10% vóór de kredietcrisis in 2008, is de jaarlijkse groei gedaald tot 3% à 7%.

Men verwacht dat de groei van de IT-markt in 2015 zal vertragen tot 2,4%. Ook verwacht men dat de uitgaven voor computerhardware zullen dalen; bedrijven gaven immers meer aan hardware- upgrades uit doordat Microsoft zijn ondersteuning van het besturingssysteem XP stopzette in april 2014. Daardoor werd de vraag vervroegd. Na een sterke verkoop in 2013 en 2014 zou de tablet-‘boom’ moeten afnemen. Wat de hardwaremarkt betreft, verwachten we vooral voor goedkope notebooks en hybride notebooks sterkere prestaties in 2015.

In 2015 zouden de segmenten IT-software en -diensten met respectievelijk 3,4% en 4,3% moeten groeien, waarbij de vraag wordt ondersteund door het toenemende ondernemersvertrouwen. De Poolse sectoren van telecommunicatie, financiële diensten en retail houden allemaal belangrijke groeikansen voor 2015 in, aangezien bedrijven op zoek zijn naar IT-producten en -oplossingen die de kosten verlagen en de capaciteit vergroten.
Het gaat daarbij om specifieke mogelijkheden, bijvoorbeeld in het segment van de gezondheidszorg, waar de overheid verder werkt aan de digitalisering van ziekenhuizen en andere gezondheidsfaciliteiten.

 

MM_ICT_Polen_prestaties (NL)

 

Een stabiele vraag vanuit de overheidssector, sterke exportprestaties en financiële transparantie zijn de belangrijkste sterke punten van de Poolse IT-sector; de grootste IT-distributeurs zijn immers genoteerd op de Beurs van Warschau. IT-diensten profiteren
van een stabiele vraag uit sectoren zoals de gezondheidszorg en financiële diensten.

Ondanks de goede vooruitzichten op middellange termijn, wordt de Poolse IT-sector sterk beïnvloed door de volatiele wisselkoersen, seizoensgebonden verkoop, zware concurrentie en krappe marges. De grootste spelers blijven een stijgende omzet en winst boeken, dankzij het grote verkoopvolume (daardoor kunnen ze competitieve prijzen aanbieden) en de groeiende export. In het segment van de IT-distributie bijvoorbeeld zijn drie grote spelers (AB SA, ABC Data SA en Action SA) samen goed voor een marktaandeel van meer dan 75%. Deze drie spelers nemen steeds meer marktaandeel van kleinere distributeurs over en betreden andere sectoren met ruimere marges (zoals speelgoed in het geval van AB SA).

In de Poolse IT-sector hebben veel bedrijven doorgaans een lage nettowaarde en bedraagt de solvabiliteit vaak niet meer dan 25% (de situatie is nog ernstiger bij systeemintegreerders die zeer seizoensgebonden werken).

 

MM_ICT_Polen_plus_min_punten (NL)

 

Door de zeer zware concurrentie komt de winstgevendheid zelden boven de 2% uit. De hele sector kampt met krappe marges en concentreert zich vooral op kostenverlagingen. De liquiditeit staat vaak onder druk. Typisch voor deze sector is dat bedrijven een gediversifieerde portefeuille van opdrachtnemers hebben en zeer vaak van leverancier veranderen. Ons acceptatiebeleid ten overstaan van de IT-sector kan als neutraal – positief worden omschreven. Men verwacht niet dat de insolventies en betalingsachterstanden zullen toenemen in 2015.

De drie grootste spelers op het vlak van IT-distributie zijn allemaal genoteerd op de Beurs van Warschau, staan hoog aangeschreven en werken transparant. Kleinere spelers moeten echter nauwer worden opgevolgd. Kleine marges, een snelle groei, onvoldoende beheer en kwaliteitscontrole zijn allemaal indicatoren die op problemen kunnen wijzen.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.