Market Monitor - Focus on steel & metals - Netherlands

Market Monitor

  • Nederland
  • Metaal,
  • Staal

10 sep 2015

Insolvencies have decreased in 2014 and are expected to level off in 2015. The insolvency level in this segment is quite low.

  • The Dutch steel and metals sector is highly dependent on domestic economic development, especially construction sector performance. Therefore, the industry has benefited from the economic rebound in the Netherlands since 2014. Both turnover and investments increased last year, and are expected to grow further in 2015. Production increased 1.8% in 2014.
  • The profits of steel/metal businesses have increased in 2014, and are expected to level off in 2015. However, competition remains high, and many businesses still hold large stockpiles, financed with long-term debt. Existing bank facilities are usually continued, however some steel/metals businesses still have difficulties obtaining new loans.
  • Payment behaviour is quite stable, and it is expected that non-payment notifications will decrease further in 2015 due to the economic rebound. However, with 90 days on average, payment terms are quite long compared to other sectors.
  • Due to the economic recovery and better sector performance, we relaxed our underwriting stance in 2014. However, close monitoring of buyers is still necessary due to the very competitive business environment, which could lead to decreasing margins or even the loss of contracts/orders for some steel/metals businesses.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.