Landenrapport Verenigde Arabische Emiraten 2017

Landenrapport

 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

03 aug 2017

De VAE hebben de wereldwijde ineenstorting van de olieprijzen vrij goed doorstaan dankzij de toenemende diversifiëring van de economie, en een stabiele politieke omgeving.

 

VAE Landenrapport 2017 - Overview

 

VAE landenrapport 2017 - Vooruitzichten

Staatshoofd:
President Sjeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan (sinds november 2004), emir van Abu Dhabi

Regeringsleider:
Vicepresident en premier Mohammed bin Rashid Al Maktoem (sinds december 2006), emir van Dubai

Regeringsvorm:
Federatie van zeven emiraten: Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Dubai, Ras al-Khaimah, Umm al-Qaywayn en Sharjah

Bevolking:
9,9 miljoen (naar schatting) - meer dan 80% van de bevolking is immigrant

De binnenlandse politieke situatie is stabiel

De binnenlandse politiek wordt aanzienlijk beïnvloed door de regerende families en de traditionele stammenstructuren. Politieke partijen en vakbonden zijn verboden en oppositie is haast onbestaand. De Nationale Raad (Federal National Council, FNC) heeft als wetgevend orgaan slechts een adviserende rol.

De VAE zullen een assertief buitenlands beleid blijven voeren om hun invloed binnen de regio te vergroten gezien de aanhoudende onveiligheid in het Midden-Oosten. De VAE maken deel uit van de alliantie tegen Islamitische Staat (IS) en hebben in dat verband luchtaanvallen uitgevoerd tegen IS in Syrië en Libië. Tegelijkertijd doen hun strijdkrachten mee aan een door Saoedi-Arabië geleide campagne tegen de Houthi-rebellen in Jemen.

De VAE waren ook een van de initiatiefnemers (samen met Saoedi-Arabië) om sancties op te leggen aan Qatar dat ervan verdacht wordt het terrorisme te financieren. Diplomatieke banden zijn verbroken en transportlijnen werden afgesloten. Ook werd Qatarese onderdanen gevraagd om de VAE te verlaten.

Economische situatie

Een bescheiden herstel is op komst

VAE Landenrapport 2017 - BBP

De VAE hebben de wereldwijde ineenstorting van de olieprijzen vrij goed doorstaan dankzij de toenemende diversifiëring van de economie, een stabiele politieke omgeving en een ruime hoeveelheid activa in buitenlandse valuta. Toch vertraagde de economische groei in 2016 tot 3,0%, wegens afnemende liquiditeit in de banksector en minder ondernemersvertrouwen.

Sinds het vierde kwartaal van 2015 zijn de bedrijven in IT, duurzame consumptiegoederen, voeding, metaal, staal en bouw steeds meer in de problemen gekomen. De wispelturige grondstofprijzen (vooral staal, metalen en voeding) in 2015 en 2016 hadden negatieve gevolgen voor verschillende handelaren en distributeurs, die problemen hadden met liquiditeit/kasstroom en betalingen aan leveranciers uitstelden of in sommige gevallen hun zaken gewoon opdoekten.

Door het geleidelijke herstel van de olieprijzen in de loop van 2016 nam gaandeweg het economische vertrouwen toe en werd er meer bereidheid getoond voor investeringsprojecten, in het bijzonder in de sectoren transport, toerisme en bouw. Meer uitgaven voor infrastructuur in de aanloop naar de Wereldtentoonstelling van 2020 in Dubai zouden de economische groei een bijkomende impuls moeten geven. Toch zal voor de hierboven vermelde met problemen geconfronteerde sectoren de situatie in 2017 moeilijk blijven. De voorwaarden voor binnenlandse leningen blijven immers strikt, waarbij de bbp-groei in 2017 vermoedelijk ongunstig beïnvloed zal worden door het voornemen van de VAE om de olieproductie te verminderen in lijn met een in november 2016 afgesloten OPEC-akkoord. Uiteindelijk wordt verwacht dat het bbp in 2018 met 3,4% zal opveren.

VAE Landenrapport 2017 - Begrotingssaldo

Het begrotingstekort zal naar verwachting dalen tot ongeveer 6,5% in 2017, door bezuinigingen op overheidsuitgaven/subsidies en het lichte herstel van de olieprijzen. De voornaamste doelstelling blijft om richting een stijging van niet aan olie gerelateerde inkomsten te gaan (bijvoorbeeld de voorgenomen invoering van een btw-tarief van 5 % in januari 2018). Tegelijkertijd worden de bezuinigingsmaatregelen afgezwakt, met toenemende sociale steun tot gevolg (om het ongenoegen over vorige subsidieverlagingen weg te nemen) en wordt het aantal nieuwe ontwikkelingsprojecten opgevoerd.

VAE Landenrapport 2017 - Lopende rekeningen

Het overschot op de lopende rekening kromp van 13,5% van het bbp in 2014 naar minder dan 4% in 2016, en zal naar verwachting maar geleidelijk herstellen wegens de nog steeds lage olieprijzen. Handhaven van de koppeling van de dirham aan de sterke Amerikaanse dollar zou de concurrentiekracht van niet-oliesectoren kunnen aantasten en diversificatie-inspanningen kunnen belemmeren (de reële effectieve wisselkoers is met ongeveer 20% gestegen sinds medio 2014). Toch is er weinig risico verbonden met het loskoppelen van de dirham aangezien een ruime hoeveelheid activa in buitenlandse valuta voor voldoende ondersteuning zorgt.

Ondanks vooruitgang op het gebied van schuldherstructurering van overheidsgerelateerde entiteiten, is er nog steeds sprake van een hoge buitenlandse brutoschuld van 235 miljard Amerikaanse dollar (62% van het bbp) (nasleep van de crisis op de vastgoedmarkt in 2008/2009). Hoewel een geringe binnenlandse liquiditeit en hogere Amerikaanse interestvoeten de roll-over risico's op korte termijn hebben verhoogd, beschikken de VAE over meer dan voldoende reserves om de wezenlijke financieringsbehoeften te dekken. De VAE kunnen bovendien terugvallen op uitgebreide Sovereign Wealth Funds, waarvan de totale waarde geschat wordt op meer dan 1,2 biljoen Amerikaanse dollar. Bovendien bereiden de federale overheden momenteel wetgeving voor die het ze mogelijk moet maken om toegang te krijgen tot internationale kapitaalmarkten; een recht dat nu enkel toekomt aan individuele emiraten.

Momenteel zijn niet-oliesectoren goed voor 70% van het totale bbp van de VAE. De strategie van de regering is erop gericht de economie verder te diversifiëren en minder afhankelijk te maken van olie om uiteindelijk op lange termijn een kenniseconomie tot stand te brengen. Er is nog ruimte om de rol van de VAE als commerciële hub verder te versterken, bijvoorbeeld door het versoepelen van de beperkingen op de buitenlandse directe investeringen en door het midden- en kleinbedrijf makkelijker toegang te verschaffen tot financiering. Het invoeren van de langverwachte faillissementswetgeving eind 2016, die schuldsanering makkelijker maakt, wordt beschouwd als een stap in de goede richting.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.