Country report Switzerland 2018

Landenrapport

 • Zwitserland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

With the rebound of economic growth, business failures are expected to decrease year-on-year in 2018, but nevertheless to remain on an elevated level.

CH tradeCH key figuresCH sectors

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to decrease, but to remain high

Since 2015 Swiss business insolvencies have recorded annual increases due to a more difficult economic environment. With the rebound of GDP growth, business failures are expected to decrease 6% in 2018, but to remain high at about 6,285 cases

CH insolvenceis

Economic situation

Growth expected to pick up in 2018 and 2019

After a rather modest economic performance in 2017, Swiss GDP growth is expected to pick up in 2018 due to increased domestic demand and a rebound in exports.

Negative interest rates (the Central Bank has kept the benchmark interest rate at -0.75% since 2015) support private consumption and investment growth. Inflation is expected to remain below 1% in 2018.

After a contraction in 2017, exports (which account for 70% of GDP), are expected to increase 2% year-on-year in 2018 and 2019, helped by a surge in eurozone demand and a depreciation of the Swiss franc against the euro. The Central Bank has repeatedly stated its intention to intervene in the foreign exchange market to ease pressure on the Swiss franc.

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.