Country report United Kingdom 2017

Landenrapport

 • Verenigd Koninkrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

In times of increased uncertainty the 7% insolvency decrease expected in 2017 is mainly due to statistical adjustments, but not economic resilience.

 

 

United Kingdom key indicatorsUnited Kingdom industries performance forecast

 

 

The insolvency environment

Insolvency increase in 2016 

In 2016 the UK Insolvency Service recorded a 15% year-on-year increase in compulsory liquidations and creditors’ voluntary liquidations in England and Wales rose to 14,810 cases. However, this increase was primarily caused by changes to claimable expenses rules, which led to the liquidation of nearly 1,800 personal service companies (PSC) in Q4 of 2016. Excluding those PSCs, the increase was 1% year-on-year. Given the exceptionally high insolvency level in 2016, an 7% decrease is expected in 2017, signalling statistical adjustment, but not economic resilience, as business insolvencies in certain industries are expected to increase due to on-going uncertainty surrounding Brexit.

 

 

British business insolvencies

 

 

Economic situation

Growth rate expected to slow down in 2017

 

 

United Kingdom real GDP growth

 

 

In the aftermath of the June 2016 Brexit vote the UK economy remained resilient, recording 2% growth last year. Consumer spending has been the engine of economic expansion, supported by relatively high employment.

The momentum has remained strong thus far in 2017, but higher inflation due to the weak pound and increasing uncertainty surrounding negotiations with the EU will likely weigh on household consumption in 2017. Investment growth will slow down due to increased uncertainty over the course of the EU-UK negotiations (the UK government invoked Article 50 in March 2017, formally beginning the exit negotiation process with the EU).

 

 

United Kingdom - consumer prices

 

 

At the same time, exports are expected to pick up in 2017, helped by increased international competitiveness due to the weaker pound. UK GDP growth is expected to slow down to 1.6% in 2017 and 1.2% in 2018. Despite increasing inflation, the Bank of England has kept interest rates at 0.25% for the time being.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.