Country report France 2017

Landenrapport

 • Frankrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

With more than 58,000 cases in 2016 the number of business insolvencies was still about 5% higher than before the start of the credit crisis in 2008.

France key indicators

 

France industries performance forecast

 

The insolvency environment

Despite decreases in 2016 and 2017, the insolvency level remains high 

French business insolvencies decreased by about 8% in 2016, and in 2017 another 5% decline is expected, in line with the on-going (albeit modest) economic rebound. However, with more than 58,000 cases in 2016 the number of business insolvencies was still about 5% higher than in 2008.

 

French business insolvencies

 

Economic situation

Growth expected to remain below eurozone average

 

France real GDP growthAfter several years of feeble GDP increases of less than 1%, in 2015 and 2016 the French economy grew 1.2% annually. However, this growth rate remained below the eurozone average (1.6% growth in 2016).

 

In 2017 and 2018 French economic growth is expected to increase only modestly, by 1.3% and 1.4% respectively; again below the eurozone average. Productivity remains an issue in the French manufacturing sector.

Unemployment, at least, shows a decreasing trend, which should benefit private consumption.

 

France fiscal balanceThe 2008 credit crisis, subsequent government stimulus measures, and France’s only modest recovery have led to a sharp increase in public debt in recent years, up to 93% of GDP in 2016 from 67% of GDP in 2008. The French government has repeatedly missed meeting the Maastricht deficit threshold of 3% of GDP. Despite some austerity programmes, more measures to curb public spending are required, as public spending in France is the highest in the eurozone (57% of GDP).

 

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.