APAC Landenrapport De Filipijnen 2018

Landenrapport

 • Fillippijnen
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

13 mrt 2018

Hoewel de economische groei solide blijft, zal deze in 2018 naar verwachting wel wat vertragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - De Filipijnen 2018 - kerncijfersAPAC Landenrapport - De Filipijnen 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd: President Rodrigo Duterte (sinds juni 2016)

Regeringsvorm: Presidentiële republiek. De grondwet van de Filipijnen is sterk geïnspireerd op de Amerikaanse  grondwet.

Bevolking: 106,3 miljoen

Groeiende internationale bezorgdheid om governance

President Duterte‘s harde optreden tegen de drugshandel, met onder meer de
buitengerechtelijke executie van enkele duizenden mensen, heeft geleid tot grote internationale bezorgdheid om de mensenrechten en de principes van de rechtsstaat. Die onzekerheid wordt nog aangewakkerd door de pogingen om de banden tussen de Filipijnen en China aan te halen ten koste van de nauwe politieke en economische samenwerking met de VS. Zulke stappen kunnen een risico inhouden voor de doorgaans gunstige economische vooruitzichten van de Filipijnen, door het ondernemersvertrouwen, de handel en de buitenlandse investeringen te belemmeren.

De situatie in Mindanao is onveiliger geworden na de vijf maanden durende gevechten om Marawi tussen de veiligheidstroepen en moslimextremisten in 2017.

Economische situatie

Aanhoudend hoge groeipercentages dankzij binnenlandse consumptie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - De Filipijnen 2018 - bbp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2012 was de economische groei aanhoudend hoog, in hoofdzaak gevoed door de particuliere consumptie die goed is voor ongeveer 70% van de economie. De afgelopen 15 jaar is de sector van business process outsourcing (bijvoorbeeld callcenters) van ongeveer nul naar zo’n 9% van het bbp gegaan. De groei werd ook gesteund door de stijgende vraag naar Filipijnse exportproducten zoals elektronica. Omdat de VS en Japan belangrijke exportbestemmingen zijn, worden de Filipijnen minder beïnvloed door een daling van de Chinese vraag dan vele andere landen in Zuidoost-Azië.

Het bbp groeide in 2017 met meer dan 6%, gesteund door meer overheidsuitgaven (infrastructuurprojecten) en een stevige particuliere consumptie, die werd gestimuleerd door een dalende werkloosheid en de aanhoudende instroom van bedragen van in het buitenland werkende arbeidskrachten (die ongeveer 31 miljard Amerikaanse dollar bedroegen, of meer dan 10% van het bbp). Verwacht wordt dat een groeiende middenklasse de stevige groei van de particuliere consumptie de komende jaren zal handhaven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - De Filipijnen 2018 - consumptie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel de economische groei solide blijft, zal deze in 2018 naar verwachting wel wat vertragen, doordat het beleggersvertrouwen is aangetast door de gewelddadige campagne tegen de drugshandel, anti-Amerikaanse opmerkingen in het verleden en een aantal controversiële economische beleidsinitiatieven met betrekking tot de rijstinvoer en de arbeidswetgeving.

De regering-Duterte zet stevig in op infrastructuurprojecten; verwacht wordt dat de uitgaven daarvoor van 5,2% van het bbp in 2016 zullen toenemen tot 7,4% van het bbp in 2022. De ontwikkeling van spoor- en wegennetten, havens en luchthavens is inderdaad nodig om de particuliere investeringen een duw te geven en de hoge economische groeipercentages op lange termijn aan te houden.

Er staat een uitgebreide belastinghervorming in de steigers om de hogere infrastructuuruitgaven te financieren en het Congres heeft eind 2017 een eerste pakket (lagere personenbelastingen, gekoppeld aan een uitbreiding van de btw-grondslag en hogere brandstofaccijnzen en motorrijtuigenbelastingen) goedgekeurd. Andere pakketten (inclusief een verlaging van de vennootschapsbelasting en een hervorming van de onroerende voorheffing en mijnbouwbelastingen) volgen later.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - De Filipijnen 2018 - vaste activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de verbetering van de belastinggrondslag blijven het begrotingstekort en de overheidsfinanciën waarschijnlijk op een aanvaardbaar niveau en dragen beide bij tot de aanhoudende overheidsuitgaven. De externe macro-economische situatie is gezond, met een beheersbare buitenlandse schuld (22% van het bbp; 54% van de export van goederen en diensten in 2018) en een grote liquiditeit. Terwijl de lopende rekeningen sinds 2016 een tekort vertonen, is er weinig vraag naar financiering door het buitenland en de deviezenreserves dekken ongeveer acht maanden import.

 

 

Dynamicline
APAC rapport voorkant 2018

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.