Wijzigigen Directie Atradius Nederland

Persbericht

Amsterdam, 22 januari 2013 - Johan Schrijver met pensioen - Bert Bruning wordt Directeur Atradius Dutch State Business - Tom Kaars Sijpesteijn wordt Directeur Atradius Nederland

Atradius – Nederlands grootste kredietverzekeraar – benoemt dit voorjaar Bert Bruning tot Directeur Atradius Dutch State Business en Tom Kaars Sijpesteijn tot Directeur Atradius Nederland. Johan Schrijver, de huidige directeur van Atradius Dutch State Business, gaat per 1 oktober 2013 met pensioen.

Na meer dan 37 jaar voor het bedrijf te hebben gewerkt gaat Johan Schrijver – Directeur Atradius Dutch State Business – per 1 oktober 2013 met pensioen. Tot die tijd blijft hij aan het hoofd van Atradius Dutch State Business staan, waarbij hij geleidelijk zijn taken zal overdragen aan Bert Bruning. Johan begon zijn carrière bij NCM – rechtsvoorganger van Atradius – en klom op tot de positie van Directeur van Atradius Dutch State Business. Johan is president van de Berner Unie en lid van diverse externe comités op het gebied van exportkredietverzekering en internationale handel.

Om een soepele overgang te waarborgen tot dat Johan met pensioen gaat, zal Bert Bruning per 1 april met zijn werkzaamheden bij Atradius Dutch State Business beginnen voordat hij per 1 oktober de verantwoordelijkheden van Johan overneemt. Bert is in november 1980 bij Atradius begonnen. In 32 jaar heeft hij diverse posities in diverse units vervuld, onder meer bij Incasso, Claims en IT, Sales en Externe Betrekkingen Nederland en Underwriting. In zijn rol van Regional Unit Director Global heeft Bert de Global units in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië opgezet. In 2006 werd hij benoemd tot Directeur Atradius NL.

Tom Kaars Sijpesteijn zal Directeur van Atradius Nederland worden. Hij zal per 1 april de verantwoordelijkheden van Bert Bruning overnemen. Om zich goed voor te bereiden op zijn nieuwe rol zal hij in het eerste kwartaal van dit jaar al beginnen met zich in te werken. Tom kwam in 1995 bij Atradius in dienst als Account Manager. Van 2000 tot 2004 was hij hoofd van Global Sales, gestationeerd in Londen. Vervolgens had hij twee jaar de positie van Manager voor Global in Zwitserland waar hij de Sales- en Marketingactiviteiten heeft opgezet. In 2006 werd hij Regional Unit Director Global in Amsterdam, verantwoordelijk voor de Multinational Business Unit en hoofd van Sales en Service in Nederland, Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen.

Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius, licht de benoemingen toe: “Bert is met zijn brede en internationale ervaring en toewijding de perfecte match voor zijn nieuwe rol bij Atradius Dutch State Business. Ook Tom heeft zijn sporen bij Atradius inmiddels ruimschoots verdiend en wij vertrouwen erop dat hij een sterke opvolger van Bert zal zijn. De doorstroming van Bert en Tom naar hun nieuwe posities illustreert het belang dat Atradius hecht aan het bieden van interne groeimogelijkheden en het behouden van medewerkers om continuïteit in de marktbenadering, het begrijpen van de behoeften van de klant en het dichtbij de klant opereren veilig te stellen. Johan’s uitmuntende prestaties en toewijding hebben ervoor gezorgd dat Atradius Dutch State Business een gekende partij is bij het ondersteunen van de internationale handel van Nederlandse bedrijven. Uiteraard zullen wij bij zijn pensionering op gepaste wijze afscheid van hem nemen.”

 

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met 160 kantoren in 45 landen heeft het een geschat marktaandeel van 31% van de mondiale markt voor kredietverzekering. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd en neemt dagelijks meer dan 20.000 kredietlimietbeslissingen. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

Over Atradius Dutch State Business
Sinds 1932 heeft Atradius een samenwerkingsovereenkomst met de Staat der Nederlanden als uitvoerder van de faciliteiten voor exportkredietverzekering en investeringsgaranties. In dit kader verzekert Atradius Dutch State Business, onderdeel van de Atradius Groep, in naam van en voor rekening van de Staat bepaalde commerciële en politieke risico’s.
  

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.