Verdere openstelling China biedt kansen export

Persbericht

Amsterdam, 12 oktober 2016 - Vooral kansen voor exporteurs in online consumentenmarkt. Tienstappenplan Atradius als routekaart naar succesvolle export China

Met de goedkeuring van zeven nieuwe vrijhandelszones eerder dit jaar, is het handelsverkeer met China verder opengesteld. Hoewel in China nu nog sprake is van een groeivertraging, biedt deze goedkeuring volop mogelijkheden voor Nederlandse exporteurs. Om ondernemers te helpen hun zakelijke succes in China te vergroten, publiceert Atradius het rapport Succesvol zakendoen met China. Op basis van tien stappen brengt zij in kaart hoe de handelsrelaties met China kunnen worden versterkt.

China, de grootste economie in Azië, beweegt zich geleidelijk van een door investeringen gestuurde groei naar groei op basis van consumptie. “De groei van de Chinese economie vertraagt, maar de verwachte groei van het bruto binnenlands product met 6,6 procent in 2016 is nogal altijd fors in vergelijking met de vooruitzichten in de belangrijkste economieën in West-Europa”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “De Chinese markt heeft een enorme potentie, maar het is voor exporteurs wel van belang dat zij weten waar hun doelgroepen zich bevinden en waar de grootste mogelijkheden liggen.”

Grootste markt voor e-commerce
De markt voor e-commerce is vanwege de stijgende vraag erg aantrekkelijk voor Nederlandse investeerders. Volgens onderzoeksbureau Frost & Sullivan vindt 57 procent van de zakelijke beslissingen in B2B-verkopen online plaats. De digitalisering zet door en naar verwachting zullen de wereldwijde B2B-verkopen tegen 2020 een waarde van 12 biljoen dollar bedragen. Dat is een stijging van 5,5 biljoen dollar ten opzichte van 2012. China heeft de grootste e-commerce markt ter wereld: elk jaar groeit de online B2C-verkoop met 25 procent. China kent zelfs een jaarlijkse online winkeldag - ‘Singlesdag’ - die in 2015 goed was voor een omzet van ruim 13 miljard dollar. Electronica en designkleding zijn de artikelen die online het meest poplair zijn en behoren tot de snelst groeiende importproducten van China.

Toekomst is online
Atradius verwacht dat e-commerce zijn sterke opmars zal voortzetten. Bovendien hebben Chinese consumenten een sterke voorkeur voor online transacties. Nederlandse exporteurs die zakendoen met China zouden daarom moeten overwegen hun producten online te verkopen. Investeren in online platforms en het aanspreken van Chinees publiek stelt echter veel eisen aan deze bedrijven. Zij moeten een goede kennis hebben van de markt in China en het afzetgebied waarop zij zich willen richten. Ook dienen zij zich te verdiepen in regelgeving die van toepassing is op internationale handelsrelaties.

In het rapport ‘Succesvol zakendoen met China’ zet Atradius tien basisprincipes uiteen voor succesvol zakendoen in China. Hiermee geeft zij inzicht in mogelijke vraagstukken die bedrijven kunnen tegenkomen als ze zakendoen in het land. Of het nu gaat om de Chinese invoerregels en de vraag hoe bedrijven maximaal kunnen profiteren van de Chinese vrijhandelszonen, of om het naleven van de Chinese concurrentiewetgeving en de bescherming van intellectueel eigendom. Op 15 november organiseert Atradius een gratis webinar over dit onderwerp. Inschrijving is mogelijk op de website van Atradius. Ook kan hier gratis het rapport worden gedownload.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Voor meer informatie 
Atradius                                                                  
Corporate Communications & Marketing                
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394                                          
Mob. +31 (0)6 1297 8985                                        
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com                    
www.atradius.nl                                     
 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.