USMCA: diepe kloof betalingspraktijken Noord en Zuid

Persbericht

Amsterdam, 4 augustus 2021 - Grote verschillen tussen landen in overheidsaanpak coronacrisis - bedrijven Mexico veel optimistischer dan in Canada - wanbetalingen bij bijna helft bedrijven VS

In de handelsregio USMCA - de Verenigde Staten, Mexico en Canada - tekenen zich enorme verschillen af in zowel het sentiment als de betalingsmoraal van bedrijven. Zo verwachten ruim 8 op de 10 bedrijven in Mexico dat zij in het komende jaar beter gaan presteren, terwijl dit slechts geldt voor iets meer dan een derde van de bedrijven in Canada. De VS nemen een plaats in de middenmoot in en laten een gematigd positief beeld zien. Zo verwacht 60 procent van de Amerikaanse bedrijven groei te realiseren. Dat concludeert Atradius in de jaarlijkse Betalingsbarometer voor USMCA, waarin zij de betalingsmoraal van bedrijven in Mexico, Canada en de VS in het tweede kwartaal van 2021 heeft onderzocht.

Atradius stelt vast dat sprake is van een diepe kloof als het gaat om de betalingsmoraal en het sentiment onder ondernemers in de regio. Deze grote verschillen komen deels voort uit de grote verschillen in impact die de coronacrisis in het noorden en het zuiden van de regio hebben gehad.

Het afgelopen jaar was als gevolg van de coronacrisis een periode van grote onzekerheid voor veel economieën wereldwijd. Zo begint zich een duidelijke kloof af te tekenen tussen bedrijven in het noorden en zuiden van de USMCA-regio. In Mexico, Canada en de VS zijn bedrijven op een andere manier getroffen door de crisis. Zo hebben de nationale overheden gekozen voor een andere aanpak om de gevolgen van de pandemie het hoofd te bieden. De overheid in Mexico koos voor een ‘zachte aanpak’ en besloot de economie niet op slot te doen, zodat veel bedrijven hun activiteiten konden voortzetten. In Canada was het omgekeerde het geval. Ook kondigde de Canadese regering een omvangrijk pakket steunmaatregelen af, terwijl in Mexico de meeste steun voor bedrijven afkomstig was van lokale initiatieven.

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting
Edwin Kuhlman
Hoofd Acceptatie Atradius Nederland

 

 

 

 

Bedrijven Canada en VS bezorgd over stopzetten overheidssteun
Ook spelen volgens Atradius verschillen in het fiscale beleid in de VS, Canada en Mexico een rol in het ontstaan van de grote verschillen tussen de drie landen. "Bedrijven in Canada en de VS zetten zich schrap voor het beëindigen van de overheidssteun in de tweede helft van dit jaar. Veel analisten voorspellen dat het aantal faillissementen vanaf dat moment zal toenemen. Het negatieve sentiment onder Canadese bedrijven weerspiegelt deze sombere vooruitzichten, die voor veel bedrijven grote financiële risico’s met zich meebrengen”, aldus Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius.

Sterkere focus op handelskrediet tijdens crisis
Gemiddeld 41 procent van alle bedrijven in de regio geeft aan dat de betalingsmoraal van hun klanten is verslechterd in het afgelopen jaar. Dat geldt vooral voor de VS (47 procent), gevolgd door Mexico (44 procent) en Canada (32 procent). In het onderzoek heeft Atradius ook de financiële gezondheid van bedrijven in kaart gebracht op basis van een aantal prestatie-indicatoren en voorkeuren, zoals het al of niet verlenen van handelskrediet, het hanteren van betalingstermijnen, DSO en kredietbeheer. Hieruit blijkt dat ruim de helft van alle zakelijke transacties tijdens de coronacrisis op krediet is afgehandeld. Bovendien ging maar liefst 44 procent van de bedrijven na de uitbraak van de pandemie meer gebruikmaken van handelskredieten. Dit was vooral het geval in Mexico (62 procent), gevolgd door de VS (51 procent) en Canada (20 procent). De VS rapporteerden het hoogste aantal wanbetalingen en afschrijvingen. Daarnaast geeft ruim een derde van alle bedrijven in de regio aan dat zij hun afnemers langer de tijd geven om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor 41 procent van de bedrijven in de VS, 40 procent van de Canadese bedrijven en bijna een kwart van de ondernemingen in Canada.

Onvoorspelbare gevolgen corona baren ondernemers zorgen
Ondanks het optimisme in Mexico staan de gevolgen van de pandemie het hoogst op de lijst van zaken waarover bedrijven zich zorgen maken. Vooral de onvoorspelbaarheid van de gevolgen van de crisis in combinatie met liquiditeitsrisico’s worden als twee belangrijkste punten van zorg genoemd. Ruim één of de vijf bedrijven in de hele regio beschouwt dit als de grootste twee uitdagingen voor hun bedrijf, gevolgd door het in bedwang houden van de kosten (18 procent) en een daling van de vraag naar producten en diensten (13 procent).

De Atradius Betalingsbarometer USMCA 2021 kan worden gedownload via www.atradius.nl (sectie Publicaties).

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com