Double digit exportgroei voor 2016

Persbericht

Amsterdam, 5 april 2016 - VS steeds belangrijker als exportbestemming buiten de EU - Duitsland grootste groeimarkt - Iran populaire nieuwe bestemming

Exporteurs zien 2016 met vertrouwen tegemoet. Europa blijft een belangrijke afzetmarkt, maar ondernemers zien ook volop kansen buiten de grenzen van de Europese Unie. Dit is een van de conclusies uit Trends in Export 2016, het jaarlijkse onderzoek van Atradius – de grootste kredietverzekeraar van Nederland – en ondernemersverenigingen EVO & Fenedex.

Voor het vierde achtereenvolgende jaar groeit de exportomzet van exporterende bedrijven harder. In 2015 steeg de exportomzet met 9 procent. In 2014, 2013 en 2012 was dit respectievelijk nog 8,5, 8 en 7 procent. De verwachtingen voor 2016 zijn met 10 procent nog hoger gespannen. Dit geldt vooral voor Duitsland, waar 67 procent van de bedrijven een groei verwacht in 2016. De oosterburen worden op de voet gevolgd door Iran, dat door het afbouwen van de sancties door 66 procent als groeimarkt wordt bestempeld. De Verenigde Staten sluiten de top drie af met 64 procent.

Groter aandeel export naar EU
De Europese Unie blijft van zeer groot belang voor de export van Nederlandse bedrijven. Het aandeel exportomzet dat exporteurs in de EU realiseren, is dit jaar zelfs iets gestegen van 66 naar 69 procent. Niet eerder was dit percentage binnen de EU zo groot. Voor het eerst sinds 2009 staan er weer verschillende EU-markten in de lijst nieuwe afzetgebieden. Zo staan het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië beide in de top 5. Voor 2016 worden Denemarken, Polen en het Verenigd Koninkrijk beschouwd als potentieel nieuw afzetgebied. Dit onderstreept nogmaals het toenemende belang van Europa.

Interne markt scoort ruime voldoende
Nederlandse exporteurs geven de Europese interne markt met een 6,9 een ruime voldoende. Als belangrijkste voordelen van de EU noemen zij het vrije verkeer van goederen en diensten, de makkelijke markttoegang en de gemeenschappelijk munt. De verschillen in regelgeving en de hoeveelheid en complexiteit ervan zien bedrijven als grootste nadelen.

VS hot, BR(IC)'s not
De top 5 van meest populaire exportbestemmingen in 2015 buiten de EU wordt aangevoerd door de Verenigde Staten. De VS staan voor het eerst op een gedeelde eerste plaats met Zwitserland. In 2011 stonden de VS nog op een vijfde plek. De VS doen het ook goed als nieuwe exportmarkt. Niet alleen voeren ze de lijst aan van nieuwe betreden markten in 2015, ook voor 2016 worden de VS het vaakst genoemd als nieuw afzetgebied. Een andere opvallende markt buiten de EU is China - dat voor het eerst in de top 5 exportbestemmingen buiten de EU staat. Helemaal nieuw in deze lijst is Iran. De BRIC-landen Rusland en Brazilië presteren minder goed. We zien deze markten in alle rangordes wegzakken.

Over Trends in Export
Trends in Export 2016 gaat in op de vraag in hoeverre exporteurs de positieve verwachtingen over 2015 hebben waargemaakt en welke ontwikkelingen zij in 2016 voorspellen. Het onderzoek is van december 2015 tot en met en januari 2016 onder 4.800 bedrijven verricht. In totaal is ruim 10 procent van de vragenlijsten geretourneerd. Gemiddeld hebben de ondernemingen 114 personen in dienst, van wie 11 exportmedewerkers. Zij hebben gemiddeld 32 jaar exportervaring en exporteren naar 27 landen. Het is de achttiende keer dat Trends in Export door Atradius en Fenedex is uitgevoerd.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Over Fenedex
Fenedex is het grootste exportnetwerk van Nederland. De vereniging is in 1954 door en voor het Nederlands internationaal opererende bedrijfsleven opgericht. Fenedex is onafhankelijk en ongesubsidieerd. De organisatie heeft tot doel de Nederlandse export en internationalisatie van het bedrijfsleven te stimuleren en te professionaliseren. Dit gebeurt door middel van kennis- en ervaringsuitwisseling, een uniek netwerk en een hoogwaardig dienstenpakket. Fenedex heeft 1.100 leden en duizenden klanten die zij dagelijks verbindt, adviseert, opleidt en waarvan zij de belangen behartigt. Fenedex is onderdeel van de EVO-Fenedex B.V. die opkomt voor de belangen van ondernemers op het gebied van logistiek en internationaal ondernemen.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com