Cashflow blijft uitdaging financiële stabiliteit bedrijven Azië-Pacific

Persbericht

Amsterdam, 27 november 2013 - 30 procent zakelijke facturen te laat betaald - bedrijven schrijven 5 procent rekeningen af als oninbaar

Het handhaven van voldoende cashflow is de grootste uitdaging waarmee ondernemingen in Azië-Pacific dit jaar worden geconfronteerd. Ruim een derde van de bedrijven die actief zijn in deze regio beschouwt dit als het grootste struikelblok waarmee zij worden geconfronteerd. Zo doen hun zakelijke klanten - in het bijzonder buitenlandse handelspartners - er tot bijna twee keer de betalingstermijn over om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Dit is de belangrijkste conclusie van de Atradius Betalingsbarometer.

In het onderzoek komen 1.670 bedrijven die actief zijn in Azië-Pacific - Australië, China, Hong Kong, India, Indonesië, Japan, Singapore en Taiwan - aan het woord over de betalingsmoraal van hun handelspartners. Het handhaven van voldoende cashflow is vooral een uitdaging in Singapore, waar 36,8 procent van de bedrijven aangeeft dit als een bedreiging van hun financiële stabiliteit te ervaren.

Kansen voor Nederlands bedrijfsleven
Azië-Pacific is een regio die voor Nederlandse bedrijven talrijke mogelijkheden biedt. Dit werd vorige week ook duidelijk toen premier Rutte met een handelsmissie van ruim 100 bedrijven een bezoek aan Indonesië bracht. Het was de grootste handelsmissie ooit die Nederland - de tweede handelspartner van Indonesië in Europa - aan het land bracht. “Na de handelsmissie naar China en Indonesië staan deze twee landen duidelijk op de kaart voor Nederlandse exporteurs. Dit geldt ook voor andere landen in deze belangrijke groeiregio. Er zijn veel mogelijkheden voor handel, maar de rekening moet uiteindelijk wel worden betaald. Ons onderzoek toont aan dat veel bedrijven in Azië-Pacific moeite hebben hun cashflow en hiermee hun betaalcapaciteit op niveau te houden”, benadrukt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland.

Net als in andere regio's waren wanbetalingen in 2013 een groter probleem dan in voorgaande jaren. In Azië-Pacific blijft betaling van zo’n 30 procent van de zakelijke facturen uit wanneer de betaaltermijn verstrijkt. In Singapore wordt 35 procent van de rekeningen te laat betaald. Dit geldt met name voor facturen van buitenlandse zakenpartners. Gemiddeld is ruim 5 procent van deze rekeningen oninbaar. In India geldt dit voor 7 procent van de facturen. Als gevolg van wanbetaling is in Azië-Pacific sprake van een verschil van 26 dagen in de Days Sales Outstanding (DSO) ofwel de gemiddelde looptijd van een vordering (56 dagen) en de kredietperiode die aan zakelijke klanten wordt verleend (30 dagen). India heeft de hoogste DSO (80 dagen) in de regio.

Een gebrek aan liquiditeit wordt door 50,1 procent van de bedrijven beschouwd als de belangrijkste oorzaak van uitblijvende betalingen door binnenlandse handelspartners. In 2012 bedroeg dit 53,5 procent. Ondernemingen in Indonesië (63,5 procent) ondervinden hiervan de meeste problemen. Complexe betalingsprocedures worden het vaakst als reden genoemd voor te late of uitblijvende betalingen door buitenlandse bedrijven (47,8 procent). Hiervan hebben met name Chinese ondernemingen (61,2 procent) veel last.

Verslechtering betalingsmoraal
"Hoewel ondernemingen in Azië-Pacific enigszins zijn geïsoleerd van de economische crisis in West-Europa zijn deze bedrijven hiervoor niet helemaal onkwetsbaar. Wanbetaling - in het bijzonder door buitenlandse bedrijven - is in deze regio net zo’n groot probleem als in andere delen van de wereld”, zegt Eric den Boogert, directeur van Atradius Azië. “De dalende groei in China, de stijging van het aantal faillissementen in Australië, de noodzaak van structurele hervormingen in Indonesië en politieke instabiliteit in India resulteren onder meer in een slechtere betalingsmoraal."

Het volledige rapport van de Atradius Betalingsbarometer voor Azië-Pacific is beschikbaar op www.atradius.nl in de rubriek Publicaties.

 

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met 160 kantoren in 45 landen heeft Atradius toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die zijn verbonden aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.