Atradius benoemt CFO en CIOO

Persbericht

Amsterdam, 21 mei 2013 - Claus Gramlich-Eicher aangesteld als Chief Financial Officer van Atradius - Dominique Charpentier aangesteld als Chief Insurance Operations Officer van Atradius

Claus Gramlich-Eicher van Allianz Investment Management SE is aangesteld als CFO en Dominique Charpentier als CIOO van Atradius N.V. David Capdevila heeft de Raad van Bestuur van Atradius verlaten om zitting te nemen in de Raad van Bestuur van Grupo Catalana Occidente (GCO), het moederbedrijf van Atradius. Atradius biedt zijn B2B-klanten een breed scala aan producten en diensten ter ondersteuning van hun credit- en cashmanagement, zoals kredietverzekering, incassodiensten, garantiediensten, en informatie over de kredietwaardigheid van afnemers.
Als CFO van Atradius is Claus Gramlich-Eicher (48) verantwoordelijk voor Finance, Financial Control en Corporate Finance. Zijn thuisbasis wordt Amsterdam. Gramlich-Eicher werkte sinds 1993 voor Allianz, waar hij verschillende financiële senior-functies vervulde. Hij was onder andere betrokken bij de uitbouw van de financiële divisies van Allianz in vier verschillende landen (Tsjechië, Spanje, Italië en Duitsland). Hij spreekt vloeiend Duits, Spaans en Engels en kan zich ook goed verstaanbaar maken in het Italiaans, Frans en Tsjechisch.

Dominique Charpentier (62) werkt sinds 2002 voor Atradius. Hij zal verantwoordelijk worden voor Instalment Credit Protection (ICP) en Bonding, Collections, Atradius Re en ITS. In de 11 jaar dat hij inmiddels voor Atradius werkt, vervulde Charpentier de functie van Managing Director van ICP, Bonding en Atradius Italië, en voor de verkoop in 2005 ook van Atradius Factoring. Ook Charpentier zal werken vanuit Amsterdam.

Frankrijk, België/Luxemburg en Italië rapporteren aan Chief Market Officer Andreas Tesch. Hiermee vallen alle kredietverzekeringsactiviteiten van Atradius, met uitzondering van de betreffende bedrijfsonderdelen in Spanje, Portugal en Brazilië, vanaf nu onder de verantwoordelijkheid van één lid van de Raad van Bestuur. Dit zal de coördinatie tussen de verschillende landenorganisaties en de ondersteuning door de centrale units verder vergemakkelijken.

Spanje, Portugal en Brazilië rapporteren rechtstreeks aan CEO Isidoro Unda, die de integratie en verdere afstemming van CyC in de Atradius-groep blijft beheren.

Na vijf jaar als CMO van Atradius heeft David Capdevila zijn functie verruild voor een plaats in de Raad van Bestuur van GCO. Hij blijft wel bestuursvoorzitter van Atradius Re.

Isidoro Unda, bestuursvoorzitter en CEO van Atradius N.V., lichtte toe: "Een sterke groei dankzij dienstverlening van superieure kwaliteit en een hogere dekkingsgraad zijn belangrijke doelstellingen voor Atradius. Zowel Claus als Dominique hebben keer op keer bewezen dat ze op beide vlakken sterk presteren, en dit binnen een breed spectrum aan productcategorieën en marktsegmenten. Hun leiding en enthousiasme zullen onze activiteiten een extra impuls geven en onze klanten helpen om hun verkoopdoelstellingen te halen."
 

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met 160 kantoren in 45 landen heeft het een geschat marktaandeel van 31% van de mondiale markt voor kredietverzekering. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.