Market Monitor ICT Japan 2017

Market Monitor

  • Japan
  • Electronica/ICT

06 jun 2017

In 2016 groeide de toegevoegde waarde van de Japanse ICT-sector met 1,5%. Voor 2017 verwacht men een groei van 1,3%.

  • De Japanse ICT-sector is goed gevestigd en staat wereldwijd bekend om zijn uitmuntendheid en innovatie. Japan is de op een na grootste ICT-markt in Azië-Pacific, na China; bekende bedrijven zoals Hitachi, Sony, Panasonic en Toshiba hebben een groot deel van de markt in handen.
  • In 2016 groeide de toegevoegde waarde van de Japanse ICT-sector met 1,5%. Voor 2017 verwacht men een groei van 1,3%. Vorig jaar profiteerde de binnenlandse markt voor consumentenelektronica van de waardestijging van de yen, de hoge gezinsinkomens en de grote vraag naar de nieuwste apparaten. Aangezien voor 2017 echter een tragere waardestijging van de yen wordt verwacht, zal de groei van de koopkracht naar verwachting vertragen tot 0,6%, met een totale koopkracht van USD 57,6 miljard. Tussen 2016 en 2020 zal de markt voor consumentenelektronica naar verwachting krimpen met een ‘compound annual growth rate’ (CAGR) van 0,5%, door de hoge mate van marktverzadiging (hoge penetratie van apparaten over alle segmenten) en de ongunstige demografische ontwikkelingen.
  • Japanse ICT-bedrijven krijgen makkelijk leningen, aangezien banken uitermate bereid zijn om leningen te geven en de rentevoeten laag zijn. De huidige regering staat volop achter bankleningen en zet banken onder druk om zelfs aan zwakke bedrijven te lenen. Een hoge hefboomwerking is dan ook normaal in Japan.
  • Betalingen in de ICT-sector gebeuren na gemiddeld 30 à 90 dagen. De bedrijfscultuur in Japan moedigt stipte betalingen aan, zodat het aantal late betalingen laag is. Het aantal insolventies in de ICT-sector is laag en zou stabiel moeten blijven in 2016.
  • Ons acceptatiebeleid voor deze sector is over het algemeen open, dankzij de stabiele vooruitzichten voor de groei en marges, het lage aantal insolventies en het goede betalingsgedrag, alsook het feit dat de markt wordt gedomineerd door grote bedrijven en gevestigde binnenlandse ondernemingen.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.