Market Monitor Voeding Brazilië 2017

Market Monitor

  • Brazilië
  • Voeding

12 dec 2017

De vooruitzichten voor 2018 zien er goed uit voor de Braziliaanse voedingsindustrie, dankzij het verdere economische herstel en de solide vraag vanuit China, de grootste exportmarkt voor Brazilië

  • Economisch herstel is goed nieuws voor de voedingssector
  • Minder betalingsachterstanden en insolventies
  • Het vleessegment en sommige retailers hebben het nog altijd moeilijk

 

 

 

MM - voedsel - brazilie 2017 - overzicht

 

 

 

 

De vooruitzichten voor 2018 zien er goed uit voor de Braziliaanse voedingsindustrie, dankzij het verdere economische herstel en de solide vraag vanuit China, de grootste exportmarkt voor Braziliaanse voeding. Een zeer goede oogst in 2017 betekende lagere kosten voor diverse voedingswaren (vooral brood, rijst en granen), waardoor de consumptie steeg. Op binnenlands vlak steeg de koopkracht van consumenten dankzij het herstel van de economische groei en de dalende inflatie.

Het vleessegment herstelt van een moeilijk 2016, toen zware droogte de prijzen voor diervoeding deed stijgen. Ook werd de vleesverwerkende sector getroffen door een groot schandaal dat ernstige gevolgen had voor de export.

In het zuivelsegment zal de consumptie blijven stijgen, dankzij de toename van het beschikbare inkomen, de bevolkingsgroei en de toenemende perceptie dat  zuivelproducten gezond en voedzaam zijn. De sector is nog altijd zeer versnipperd, maar door

de ‘premiumisering’ van de voedingsconsumptie is er een snelle consolidatie aan de gang, waarbij alle grote bedrijven hun marktaandeel willen vergroten.

In 2017 zorgde de groter dan verwachte vraag vanuit China voor een grotere export van fruit, groenten, granen en sojabonen. Voor 2018 zien de vooruitzichten voor een verdere exportgroei er goed uit.

Voedingsretailers hebben de recente baisse over het algemeen goed doorstaan. Maar de nog altijd hoge werkloosheidsgraad en aanhoudende moeilijkheden in bepaalde regio’s kunnen gevolgen hebben voor sommige regionale spelers.

 

 

 

 

 

MM - voedsel - brazilie 2017 - BBP

 

In 2017 stegen de winstmarges van Braziliaanse voedingsbedrijven; voor 2018 wordt een verdere stijging verwacht. Braziliaanse voedingsbedrijven hebben doorgaans een grotere hefboomwerking dan andere sectoren, vooral door de grote expansie van hunactiviteiten vóór de baisse in 2014. Het herstel van de economie heeft ervoor gezorgd dat banken meer geneigd zijn om opnieuw leningen te verstrekken aan voedingsbedrijven, hoewel dat over het algemeen voorzichtig en geleidelijk aan gebeurt.
 


 

De betalingstermijnen in de sector verschillen van deelsector tot deelsector en naargelang van de positie in de waardeketen. Vroeger werden telers vooruit betaald, maar ondertussen geldt in sommige gevallen een termijn van 30 dagen. De betalingstermijn in het segment vleesverpakking schommelt tussen 60 en 90 dagen. De betalingstermijn in de zuivelsector is afhankelijk van de positie in de waardeketen (producent of retailer). We
gaan uit van een maximale betalingstermijn van 90 dagen voor de voedingssector.

 

 

 

MM - voedsel - brazilie 2017 - voor en nadelen

 

 

 

Na een stijging in 2015 en 2016 daalde het aantal betalingsachterstanden en insolventies in deze sector weer in 2017, dankzij de betere economische vooruitzichten. Voor 2018 wordt een verdere daling verwacht, gekoppeld aan minder faillissementen. Daarom en wegens de goede vooruitzichten is ons acceptatiebeleid voor de voedingssector over het algemeen open. We blijven echter voorzichtig tegenover regionale voedingsretailers die actief zijn in bepaalde federale staten die het economisch moeilijk hebben en tegenover het  vleessegment, vanwege de gevolgen van het recente vleesschandaal en van de hoge graanprijzen in 2016.


 

 

 

Dynamicline

 

 

 


 

 

 

Rapport market monitor

 

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 
 

 

 

 

Download icoon

 

 

Market monitor voedsel december 2017

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.