Market Monitor Machines VS 2017

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Machines/Engineering

31 okt 2017

De VS is ‘s werelds grootste markt voor machine/techniek en de op twee na grootste leverancier. Amerikaanse machineproducenten vertegenwoordigen ongeveer 50% van de Amerikaanse binnenlandse markt.

  • Groei van de bouwsector is goed nieuws voor de sector
  • Het aantal insolventies zou licht stijgen
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 30 dagen

De VS is ‘s werelds grootste markt voor machine/techniek en de op twee na grootste leverancier. Amerikaanse machineproducenten vertegenwoordigen ongeveer 50% van de Amerikaanse  binnenlandse markt. Sinds 2015 hebben de inkomsten van  leveranciers
van technische diensten zich hersteld, na enkele jaren gedaald te zijn, doordat de toegenomen liquiditeit op de financiële markten de uitgaven voor nieuwbouw hielp opkrikken. De Amerikaanse  machine-/technische sector zou een recordgroei van 2,7% boeken in 2017 en zelfs 4,0% in 2018.

In 2017 zouden producenten van bouwmachines het goed moeten doen, doordat de bouwsector in de Verenigde Staten met 5,9% zou groeien. In 2018 zouden ook de infrastructuuruitgaven stijgen, wat goed nieuws is voor de machinesector. In 2017 en 2018 blijft de vraag naar technische producten van hoge kwaliteit groot in de meeste industriële segmenten.

Dat gezegd zijnde kampten producenten van machines voor de olie-/gas- of mijnbouwsegmenten met lagere kapitaaluitgaven voor het aankopen van machines en apparatuur. Maar aangezien men verwacht dat de olie- en gasprijzen zullen stijgen in 2018, zou dit volgend jaar voor meer kapitaaluitgaven kunnen zorgen.

De afhankelijkheid van bankleningen in deze kapitaalintensieve sector is over het algemeen groot en Amerikaanse banken zijn doorgaans bereid om leningen toe te staan aan de sector. Betalingen in de Amerikaanse machinesector gebeuren na gemiddeld 30 dagen, maar de betalingstermijnen kunnen langer zijn doordat er een groter prijskaartje kan vastzitten aan kapitaaluitgaven. De voorbije twee  jaar was het betalingsgedrag goed, met vrij weinig wanbetalingen; de komende zes maanden zouden die verder dalen.

Vergeleken met andere Amerikaanse sectoren zijn er weinig insolventies in de machinesector. Het aantal faillissementen zou met ongeveer 4% dalen in 2017 en met 2% in 2018, in lijn met de  algemene evolutie van het aantal insolventies van Amerikaanse
bedrijven.

Wegens het vrij matige kredietrisico is ons acceptatiebeleid voor de Amerikaanse machinesector over het algemeen open. Toch is enige voorzichtigheid geboden wat machineproducenten betreft die afhankelijk zijn van de olie-/gas- en mijnbouwsector, wegens de nog altijd onzekere bedrijfsvooruitzichten voor die sectoren. Dit geldt ook voor machinebedrijven en hun kopers in gebieden die te lijden  hadden onder orkaan Harvey (vooral Texas en Louisiana). Gezien deze potentiële risicogebieden, blijven onze vooruitzichten voor de Amerikaanse machinesector voorlopig “Redelijk”.

Dynamicline

 


 

Rapport market monitor

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.