Market Monitor ICT - Verenigd Koninkrijk 2016

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Electronica/ICT

16 jun 2016

De concurrentie blijft fel in de ICT-sector, met minimale instapbarrières.

  • Diensten met een toegevoegde waarde zijn van cruciaal belang
  • Krappe marges in het telecommunicatiesegment
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 dagen

De algemene vraag naar ICT in het Verenigd Koninkrijk blijft groot. Hoewel de vraag naar hardwareproducten blijft dalen (7,7% minder verzendingen in 2015), lag het oorspronkelijke niveau heel hoog en zullen IT-producten nodig blijven. De verwachting is dat data centres, cloud computing en de verdere ontwikkeling van mobiele apps en nieuwe technologie (bijvoorbeeld draagbare technologie) de drijvende kracht achter de sector zullen zijn, aangezien we een toename van investeringen op dit vlak hebben gezien. Britse ICT-bedrijven zullen echter te maken krijgen met zwaardere concurrentie van hun Europese sectorgenoten, vooral door de versterking van het pond.

Telecommunicatie is een iets moeilijker segment wegens de dominantie van enkele grote spelers wat de airtime en handsets betreft. Retailers van mobiele telecommunicatie lopen een iets groter risico dan andere ICT-segmenten. De marges blijven krap door de dominantie van grote spelers; dit betekent dat distributeurs vaak maar een marge van ongeveer 3% hebben.

Tal van wederverkopers van IT vertrouwen steeds minder op de verkoop van hardware en bieden IT-diensten met een toegevoegde waarde aan. Zo kunnen ze contracten op middellange tot lange termijn binnenhalen, die hen een betere kans op inkomsten geven. Ook diensten leveren doorgaans grotere marges op.

De concurrentie blijft fel in de ICT-sector, met minimale instapbarrières. ICT-bedrijven concurreren niet alleen op prijs, maar ook op productaanbod; zo trachten ze hun aanbod te differentiëren om hun marges veilig te stellen.

De meeste ICT-bedrijven financieren hun activiteiten met door activa gedekte leningen. Hoewel bedrijven doorgaans een tekort aan werkkapitaal hebben, kunnen ze hun vorderingen gebruiken om hun liquiditeit te verbeteren. Omdat het merendeel van de
leningen door activa gedekt zijn en de distributie/wederverkoop van IT niet als een risicovolle sector wordt beschouwd, zijn banken doorgaans bereid om leningen te geven.

Betalingen in de Britse ICT-sector gebeuren na gemiddeld 60 dagen. Het betalingsgedrag is goed en het aantal late betalingen is laag. Het aantal wanbetalingen is de afgelopen 12 maanden niet gestegen en verwacht wordt dat deze positieve trend zal aanhouden. Het aantal insolventies in de ICT-sector is laag. Dit vrij gunstige klimaat zou in 2016 moeten aanhouden. Gezien deze sterke punten blijft ons acceptatiebeleid voor de Britse ICT-sector
open.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.