Market Monitor India - Duurzame consumptiegoederen

Market Monitor

  • India
  • Duurzame consumptiegoederen

28 mrt 2017

Men verwacht dat retailers voordeel zullen halen uit de geplande implementatie van een landelijke belasting op goederen en diensten in 2017.

  • In de eerste tien maanden van 2016 liet de verkoop van duurzame consumptiegoederen een solide groei zien. Ongeveer twee derde van de omzet wordt gegenereerd door de Indiase stadsbevolking, dankzij het toenemende besteedbaar inkomen, gemakkelijke leningen en de groeiende populariteit van e-commerceplatformen.
  • De overheidsbeslissing in november 2016 om bepaalde biljetten af te schaffen (biljetten van 500 en 1.000 roepie) had echter een grote invloed op de verkoop; in de detailhandel worden veel transacties immers contant betaald. Over alle regio‚Äôs heen werden kleine winkels zwaarder getroffen dan grote winkels.
  • Sinds januari 2017 begon de detailhandel in duurzame consumptiegoederen zich te herstellen, vooral in stedelijke gebieden waar consumenten zich snel aanpassen aan alternatieve betalingskanalen. Verwacht wordt dat in boekjaar 2016-2017 de verkoop met 10%-15% zal stijgen.
  • Men verwacht dat retailers voordeel zullen halen uit de geplande implementatie van een landelijke belasting op goederen en diensten in 2017, die de belastingdruk zou helpen verlichten en de logistieke en transactiekosten zou helpen verlagen. De overheidsinvesteringen in de elektrificatie van plattelandsgebieden zouden de vraag naar duurzame producten in de toekomst moeten helpen opdrijven. De marktliberalisering in enkele segmenten voor duurzame goederen heeft echter al een groot aantal buitenlandse spelers aangetrokken. Dit zal voor meer concurrentie zorgen op het vlak van efficiëntie en prijzen.
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 à 90 dagen. Het betalingsgedrag in dit segment is over het algemeen te vergelijken met andere sectoren; in het segment van de kleine distributeurs zijn er meer betalingsachterstanden. In 2017 zou het aantal betalingsachterstanden en insolventies moeten afvlakken.
  • We hanteren een over het algemeen open acceptatiebeleid voor grote, financieel gezonde winkelketens. We staan echter voorzichtiger tegenover kleine en middelgrote retailers, aangezien zij doorgaans met een beperkte marge werken en te lijden hebben onder de verscheidene inkoopcontracten, zwaardere concurrentie en volatiele prijzen.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.