Market Monitor - Focus op chemische sector - Turkije

Market Monitor

 • Turkije
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 jun 2015

Er zijn positieve indicatoren voor de Turkse chemische sector. In 2015 zal de chemische sector naar verwachting groeien als gevolg van de groeiende vraag en lagere olieprijs.

Marktprestaties in een oogopslag

Turkije

 • Men verwacht dat de toenemende vraag de Turkse chemische sector zal doen groeien in 2015. De lagere olieprijs heeft een positief effect op de prestaties van de sector.
 • De sector is echter structureel kwetsbaar, door zijn afhankelijkheid van exportmarkten en de volatiele wisselkoersen.
 • De algemene schuldenlast van bedrijven uit deze sector is doorgaans hoog, maar banken zijn bereid om leningen te verstrekken aan de chemische sector.
 • De gemiddelde betalingsduur in de Turkse chemische sector is 120 dagen. Het aantal betalingsachterstanden en insolventies is laag; men verwacht geen stijging de komende maanden.
 • Wegens de over het algemeen positieve indicatoren hanteren we momenteel een soepel acceptatiebeleid voor de Turkse chemische sector.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.