Market Monitor Automotive Zweden 2016

Market Monitor

  • Zweden
  • Automotive/Transport

27 okt 2016

Most businesses in the automotive sector should be financially resilient enough to cope with some minor volatility in demand or commodity prices.

  • De Zweedse autoproductie wordt gedomineerd door Volvo Cars wat personenwagens betreft en door Volvo AB en Scania AB wat vrachtwagens betreft. Deze OEM’s zijn vooral op de export gericht. Hun prestaties bepalen dan ook voor een groot deel de prestaties van kleine Zweedse toeleveranciers, waaronder tal van technische bedrijven.
  • De solide economische prestaties van Zweden (het bbpgroeide met 4,2% in 2015 en groeit naar verwachting met 3,5% in 2016) en de solide wereldwijde vraag zorgden voor groei in de autosector, die een recordgroei van 2,8% in 2016 en van 4,6% in 2017 zou moeten laten zien wat de toegevoegde waarde betreft.
  • De winstmarges in de Zweedse auto-industrie blijven naar verwachting stabiel. De meeste bedrijven in deze sector zouden financieel sterk genoeg moeten zijn om een lichte volatiliteit van de vraag of grondstoffenprijzen op te vangen. De momenteel lage rentevoeten zijn ook positief voor bedrijven die hun schulden willen afbouwen en banken zijn bereid om leningen toe te staan.
  • Afhankelijk van de plaats in de toeleveringsketen gebeuren betalingen in de autosector na 30 à 90 dagen. Het aatal wanbetalingen en insolventies is laag; dat blijft de komende maanden naar verwachting zo. Ons acceptatiebeleid voor deze sector blijft over het algemeen open.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.