Landenrapport Singapore

Landenrapport

 • Singapore
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 jan 2016

Verwachting dat de economische groei door een vermindering van de export naar China en andere Aziatische landen zal vertragen.

 

 

 

 

 

Singapore jan 2016 Kerncijfers

 

 

 

 

 

Vooruitzichten prestaties Singaporese sectoren

 

 

 

 

 

Singapore jan 2016 Vooruitzichten

 

 

 

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd:
President Tony Tan Keng Yam
(sinds september 2011)

Regeringsleider:
Premier Lee Hsien Loong
(sinds augustus 2004)

Bevolking:
5,7 miljoen

Stabiele politieke situatie   

De People’s Action Party (PAP) is aan de macht sinds de onafhankelijkheid van Singapore in 1965. De PAP is ondernemersvriendelijk, maar de persoonlijke vrijheid is naar westerse normen beperkt. De oppositie is zwak en verdeeld en krijgt nauwelijks aandacht in de media. Tijdens de laatste algemene verkiezingen in september 2015 kreeg de PAP bijna 70% van de stemmen, waarmee ze in het parlement 83 van de 89 zetels in handen kreeg.

De bevolking van Singapore bestaat uit etnische Chinezen (77%), Maleiers (14%), hindoeïstische Tamil Indiërs (8%) en 1% andere nationaliteiten. De inkomensverdeling is relatief gelijkmatig en er zijn, in tegenstelling tot in buurland Maleisië, nauwelijks raciale spanningen. De grootste potentiële bedreiging van de veiligheid is de mogelijkheid van terroristische aanslagen door islamitische extremisten, afkomstig uit het land zelf of uit het buitenland.

Economische situatie

Vertraging van groei, maar sterke basis blijft behouden

Singapore jan 2016 Reële groei bbp

Het inkomen per hoofd van de bevolking en het ontwikkelingsniveau in Singapore voldoen aan de normen van de OESO. De stadstaat is de belangrijkste hub van transport en financiën voor Zuidoost-Azië, maar de economie is tamelijk kwetsbaar omdat die sterk steunt op de vraag van de handelspartners en de focus op een aantal specifieke sectoren zoals elektronica en farmaceutica. Toch is de economie er voor een kleine staat relatief goed gediversifieerd. De banksector van Singapore is gezond en staat onder behoorlijk toezicht.

De groeistrategie op lange termijn van deze stadstaat is om meer te worden dan een hub voor handel, transport en financiën en uit te groeien tot een centrum van de hightechindustrie. Die strategie begint zijn vruchten af te werpen in de biomedische sector.

Singapore jan 2016 Particuliere consumptie

Na een groeicijfer van 2,9% in 2014 is de verwachting dat de economische groei door een vermindering van de export naar China en andere Aziatische landen zal vertragen, tot 1,9% in 2015 en 1,5% in 2016. Terwijl de industriële productie in 2015 kromp, kende de detailverkoop daarentegen een sterke stijging. Overheidsuitgaven in de infrastructuur en een toenemende werkgelegenheid in de dienstensector hebben geleid tot een snel groeiende binnenlandse consumptie. In dit verband is de verwachting dat de consumptie door huishoudens in 2015 ruim 4,0% en in 2016 ruim 3,4% zal toenemen.

De stadstaat blijft een van de sterkste landen ter wereld in termen van overheidsrisico en macro-economische fundamenten. Om die reden, en omwille van de ruime deviezenreserves en een correct monetair beleid van de Singapore Monetary Authority, is het onwaarschijnlijk dat de wisselkoers zal worden beïnvloed door veranderingen in buitenlandse investeringen.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.