APAC Landenrapport Zuid-Korea 2018

Landenrapport

 • Zuid-Korea
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

13 mrt 2018

Verwacht wordt dat de bbp-groei in 2018 door een dalende vraag vanuit China wat zal vertragen. Fiscale hulpmaatregelen zullen de economische groei naar verwachting ondersteunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Zuid Korea 2018 - kerncijfersAPAC Landenrapport - Zuid Korea 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd: President Moon Jae-in (sinds mei 2017)

Regeringsleider: Premier Lee Nak-yeon (sinds juni 2017)

Bevolking: 51,5 miljoen

Toegenomen spanningen op het Koreaanse schiereiland

De geopolitieke spanningen op het Koreaanse schiereiland zijn in 2017 sterk toegenomen door de kernproeven en rakettesten van Noord-Korea. Tussen Noord- en Zuid-Korea is er begin 2017 wat toenadering geweest, maar tussen Washington en Pyongyang blijven er grote spanningen. Een toename van die spanning of zelfs een escalatie van het conflict zou rampzalige gevolgen hebben voor het vertrouwen van huishoudens en bedrijven in Zuid-Korea en voor buitenlandse investeerders.

Economische situatie

Herstel in 2017 door meer export

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Zuid Korea 2018 - bbp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het herstel van de wereldhandel en de groter dan verwachte Chinese vraag naar invoer hebben de Zuid-Koreaanse bbp-groei in 2017 tot boven 3% gestuwd, waarbij de halfgeleiderindustrie het herstel van de export trok (de export is goed voor zo’n 50% van het bbp van het land). De investeringen namen fors toe, terwijl de consumptie van huishoudens slechts bescheiden groeide door de schuldterugbetalingen van huishoudens: met een schuldenlast van ongeveer 160% van het besteedbaar inkomen dragen Koreaanse huishoudens gemiddeld een zware schuldenlast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Zuid Korea 2018 - export

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwacht wordt dat de bbp-groei in 2018 door een dalende vraag vanuit China wat zal vertragen. Fiscale hulpmaatregelen (een grotere werkgelegenheid bij de overheid, meer sociale uitgaven en een verhoging van het minimumloon) zullen de  economische groei naar verwachting ondersteunen. De lage overheidsschuld (43% van het bbp in 2017), lage buitenlandse schuld (24% van het bbp in 2017) en aanhoudende overschotten op de lopende rekening bieden de Zuid-Koreaanse regering flexibiliteit in het ondersteunen van de economie en vormen een buffer tegen de volatiliteit van internationale investeringen.

Meer hervormingen nodig om de economie te diversifiëren

Het lijkt erop dat Zuid-Korea’s huidige economische model - op export gericht en gedomineerd door chaebols (de Zuid-Koreaanse vorm van bedrijfsconglomeraten) - niet langer in staat is om voor voldoende werkgelegenheid en groei van de koopkracht te  zorgen. Het valt nog te bezien hoe de inspanningen van de regering om de conglomeraten te hervormen zullen uitdraaien. Er zijn meer hervormingen nodig om de economie te diversifiëren, van te exportgericht naar groei door diensten en binnenlandse consumptie. Noodzakelijke maatregelen zouden zijn: een verbetering van het bedrijfsklimaat door deregulering, een flexibelere arbeidsmarkt en minder drempels voor toetreding tot de nog altijd onproductieve dienstensector.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Zuid Korea 2018 - overheidsuitgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoge particuliere schuldenlast blijft een neerwaarts risico voor de economie, samen met het probleem van de snelle vergrijzing en de grotere concurrentie van China in een aantal sectoren (automotive, elektronica en scheepsbouw). De verhoging van het minimumloon kan negatieve gevolgen hebben voor het internationale concurrentievermogen en het rendement van de bedrijven. Er blijft ongerustheid over het handelsbeleid van de VS: nadat de regering-Trump ermee dreigde om uit het bilaterale handelsakkoord te stappen, moest Seoel akkoord gaan met heronderhandelingen. Begin 2018 voerde de VS invoerrechten op wasmachines en zonnepanelen in, die onder andere op Zuid-Korea gericht zijn.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline
APAC rapport voorkant 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.