Market Monitor ICT Italie 2017

Market Monitor

  • Italië
  • Electronica/ICT

06 jun 2017

Volgens de sectorvereniging Assinform groeide de Italiaanse ICTmarkt in 2016 met 1,8% tot EUR 66,1 miljard. Voor 2017 wordt een groei van 2,3% verwacht.

  • Herstel houdt naar verwachting aan
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 à 90 dagen
  • Laag aantal betalingsachterstanden en insolventies

Met ongeveer 75.000 bedrijven en 460.000 werknemers vertegenwoordigt de ICT-sector 1,6% van de Italiaanse economie. Volgens de sectorvereniging Assinform groeide de Italiaanse ICTmarkt in 2016 met 1,8% tot EUR 66,1 miljard. Voor 2017 wordt een groei van 2,3% verwacht.

In het business-to-business segment zijn het vooral grote bedrijven die in IT investeren (vooral in de sector van de financiële diensten, gevolgd door productie en telecommunicatie). Zij vertegenwoordigen meer dan 60% van de totale binnenlandse IT-uitgaven. De vraag vanuit de openbare sector blijft echter beperkt en de koopkracht van bedrijven in het mkb op het vlak van IT blijft laag, als gevolg van de nog altijd beperkte toegang tot bankleningen voor kleine bedrijven en het gebrek aan middelen.

In het consumentensegment boekt e-commerce, dat in Italië nog altijd in de beginfase zit, in vergelijking met andere Europese landen, een toenemende ICT-verkoop, terwijl de verkoop in fysieke winkels doorgaans daalt. De aanhoudende economische onzekerheid is nog altijd een rem op hogere ICT-uitgaven door de Italiaanse consument.

In de meeste ICT-segmenten zijn de marges verbeterd in 2015 en bleven ze stabiel in 2016. Door de beperkte mogelijkheden voor organische groei en de aanhoudende economische onzekerheid streven spelers op deze markt naar expansie, door middel van overnames en specialisatie (diensten op maat en met een toegevoegde waarde). Betalingen in de ICT-sector gebeuren over het algemeen na 60 à 90 dagen, het betalingsgedrag was goed tot dusver en het aantal wanbetalingen is laag. Er zijn tamelijk weinig faillissementen van ICT-bedrijven, vergeleken met andere Italiaanse sectoren; dat aantal zou de komende  maanden stabiel moeten blijven.

Ons acceptatiebeleid voor de ICT-sector blijft over het algemeen open, vooral voor providers van IT-diensten met een toegevoegde waarde die steeds meer marktkansen kunnen benutten (netwerkinfrastructuren, cloud computing).

Kleine spelers en groothandelaren met een beperkte toegevoegde waarde moeten echter van naderbij worden opgevolgd, aangezien ze meer bloot staan aan financiële moeilijkheden in verband met hun werkkapitaal, vooral wanneer ze afhankelijk zijn van grote klanten en de openbare sector. We staan ook voorzichtiger tegenover groothandelaren die diensten met een beperkte toegevoegde waarde aanbieden en die een lage kritieke massa hebben, alsook bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de verkoop en diensten aan de openbare sector (vanwege de doorgaans late betalingen door openbare instanties).

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.