Market Monitor ICT Frankrijk 2017

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Electronica/ICT

06 jun 2017

In 2017 zou de Franse IT-dienstensector met 3% moeten groeien, na een groei van 2,9% in 2016.

  • 77 Verdere groei, maar de marges blijven onder druk staan
  • 77 Groothandelaren boren steeds vaker het segment IT-diensten aan
  • 77 Weinig insolventies, maar plotselinge faillissementen zijn mogelijk

In 2016 was de Franse ICT-markt goed voor ongeveer EUR 67 miljard; het segment IT-diensten (technologieconsultancy, software en diensten) vertegenwoordigde ongeveer 78% en het segment hardware 22%.

In 2016 kromp de Franse smartphonemarkt voor het eerst. Het volume daalde met 6% door de hoge penetratie en het lagere aantal vervangingen. De markt groeide echter met 5% in waarde, dankzij de verkoop van topproducten met grotere schermen. De verkoop van computers (-4% qua volume) en tablets (-21% qua volume) daalde verder door de marktverzadiging, concurrentie van smartphones en hybride producten en een lager aantal vervangingen van tablets.

In 2017 zou de Franse IT-dienstensector met 3% moeten groeien, na een groei van 2,9% in 2016. Door de ontwikkeling van IT-externalisatie en cloud computing, die de vraag naar servers en IT-consultancy opdrijven, blijft deze sector naar verwachting dan ook de belangrijkste drijvende kracht achter de groei van de ICTmarkt. Voor 2017 verwacht men opnieuw een sterke stijging van de verkoop van SMAC-technologie (Social, Mobile & Analytics in the Cloud) en SaaS-technologie (Software as a Service).

Voor het hardwaresegment verwacht men dat 2017 echter een uitdagend jaar blijft, gelet op het zeer competitieve klimaat, de prijsdruk en de verdere consolidatie van de markt. Veel kleine spelers hebben het moeilijk door de mogelijk eenzijdige concentratie van hun klantenbestand (of leveranciers) en de beperkte toegevoegde waarde. Groothandelaren in IT-hardware proberen steeds vaker de overstap te maken van de zuivere verkoop van hardware naar IT-diensten en producten met een grotere toegevoegde waarde, om hun winstgevendheid te verbeteren. Op deze manier kunnen ze immers een grotere omzet en betere marges realiseren.

Ondanks de algemene groei lijden veel Franse ICT-groothandelaren onder structureel krappe marges, met een vermogensverhouding die vaak niet meer dan 15% bedraagt. Dat gezegd zijnde kunnen kleine en middelgrote spelers tamelijk veerkrachtig zijn indien ze voordeel halen uit een flexibele kostenstructuur, terwijl grote beursgenoteerde IT-dienstengroepen voordeel halen uit een sterke binnenlandse marktpositie.

We verwachten dat het aantal betalingsachterstanden en insolventies de komende maanden laag en over het algemeen stabiel zal blijven; ons acceptatiebeleid voor het ICT-segment blijft over het algemeen open tot neutraal. Plotselinge faillissementen zijn door de uitdagende marktomstandigheden niet uit te sluiten. We moeten er rekening mee houden dat de risico’s, vooral voor kleine ICT-bedrijven, nog steeds groot zijn: met hun beperkte eigen-vermogensbasis zullen ze moeilijk een verdere daling van de marges kunnen opvangen op een markt die zeer competitief is en die van ICT-groothandelaren verwacht dat ze bijkomende diensten verstrekken.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.