Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen- Zweden

Market Monitor

  • Zweden
  • Duurzame consumptiegoederen

31 mrt 2016

Het aantal wanbetalingen zal naar verwachting niet stijgen in 2016, terwijl de insolvabiliteit in dit segment met ongeveer 10% zou moeten afnemen.

  • De afgelopen vijf jaar groeide de Zweedse detailhandel in duurzame consumptiegoederen met ongeveer 2%, wat min of meer te vergelijken is met de groei van het nationale bbp. Men verwacht dat het Zweedse bbp met 3,2% zal groeien in 2016, en dat de particuliere consumptie hoog zal blijven.

 

  • De bedrijfswinst zou stabiel moeten blijven. Hoewel de prijzenoorlogen in de elektronicasector voorbij zijn, zijn er toch tekenen van een toegenomen concurrentie in de detailhandel in sportartikelen. Retailers van meubels en mode/textiel kampen momenteel met een moeilijker bedrijfsklimaat, als gevolg van de zware concurrentie. De volatiele wisselkoersen hadden ook gevolgen voor invoerders en uitvoerders van duurzame consumptiegoederen.

 

  • Betalingen in de Zweedse detailhandel in duurzame consumptiegoederen worden na gemiddeld 45 dagen uitgevoerd. Het aantal wanbetalingen zal naar verwachting niet stijgen in 2016, terwijl de insolvabiliteit in dit segment met ongeveer 10% zou moeten afnemen.

 

  • Vooral voor pas opgerichte bedrijven zijn de risico‚Äôs groter op deze zeer competitieve markt. De vooruitzichten voor online retailers zijn doorgaans goed, aangezien er nog altijd groeimogelijkheden zijn in segmenten met een lage marktpenetratie. De Zweden kopen steeds vaker online, en het online segment zou de komende jaren verder moeten groeien. Het dubbele effect van een toenemende e-commerce en de verhuizing van winkels naar grote winkelcentra buiten de stad zal de transformatie van de Zweedse detailhandel in duurzame consumptiegoederen blijven bepalen.

 

  • We hanteren een over het algemeen open acceptatiebeleid voor huishoudelijke apparatuur, maar een neutraal acceptatiebeleid voor meubilair en textiel.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.