Market Monitor Voeding Ierland 2017

Market Monitor

  • Ierland
  • Voeding

12 dec 2017

De agrivoedings- en drankensector is goed voor 7,6% van de Ierse economie, 10,7% van de export en 8,4% van de totale werkgelegenheid.

De agrivoedings- en drankensector is goed voor 7,6% van de Ierse economie, 10,7% van de export en 8,4% van de totale werkgelegenheid. Ierland blijft de grootste netto-exporteur van zuivelproducten, rund- en lamsvlees in de EU. In 2016 steeg de voedingsexport met 2%.
 

Met een aandeel van 37% bleef het Verenigd Koninkrijk in 2016 de grootste bestemming voor de Ierse export, ondanks een daling ten opzichte van 2015 (aandeel van 41%), terwijl andere EU-landen goed waren voor 32%, ofwel 3% meer dan het jaar ervoor.

Ierse bedrijven die voeding exporteren naar het Verenigd Koninkrijk, zagen hun marges krimpen als gevolg van de waardevermindering van het Britse pond in de nasleep van de Brexit- beslissing in juni 2016. Men schat dat de waarde van de voedingsexport in 2016 alleen al met ongeveer 570 miljoen euro daalde door het zwakke Britse pond. De  verwachting is dat de marges in 2018 verder verslechteren.

Een harde Brexit blijft een grote bedreiging voor de sector, ondanks de aanhoudende inspanningen van voedingsexporteurs om hun export te diversifiëren, weg van Groot-Brittannië. Mocht de Britse overheid na de Brexit tarieven opleggen aan geïmporteerde voeding uit de EU, dan zou dat een vernietigende klap zijn voor de Ierse voedingsindustrie. Op de invoer van cheddar naar het Verenigd Koninkrijk, die op ruim 300 miljoen euro wordt geschat, zou bijvoorbeeld een tarief van 55% kunnen worden geheven.

Om het risico op tarieven in geval van een harde Brexit tegen te gaan, kozen Ierse bedrijven voor fusies en overnames, waarbij ze bedrijven in het Verenigd Koninkrijk overnemen. Hierdoor zouden ze ook na 2019 toegang hebben tot de Britse markt.

De afgelopen 12 maanden was het betalingsgedrag in deze sector zeer goed; het aantal late betalingen, wanbetalingen en insolventies is nog altijd zeer laag. Daarom handhaven
we voor deze sector voorlopig de rating ’Goed’. Maar naarmate de Ierse voedingssector blijft blootstaan aan volatiele wisselkoersen en toenemende risico’s in verband met de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de EU te stappen, verwachten we dat zowel het aantal betalingsachterstanden als het aantal insolventies zullen toenemen in 2018.


 

 

Dynamicline

 


 

 

Rapport market monitor

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

Download icoon

 

Market monitor voedsel december 2017

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.