Market Monitor Voeding Frankrijk 2017

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Voeding

12 dec 2017

Volgens de Nationale Vereniging van Voedingssectoren (ANIA) boekte de Franse voedingssector in 2016 een omzet van 172 miljard euro, 1,1% meer dan het jaar ervoor.

  • Hoge grondstoffenprijzen zorgen voor tegenwind
  • Meer concurrentiedruk van sectorgenoten uit de EU
  • Stijging van het aantal betalingsachterstanden en insolventies verwacht in 2018

 

MM - voedsel - Frankrijk 2017 - overzicht

 

Volgens de Nationale Vereniging van Voedingssectoren (ANIA) boekte de Franse  voedingssector in 2016 een omzet van 172 miljard euro, 1,1% meer dan het jaar ervoor. Dat maakt er een cruciale bedrijfstak van de Franse economie van. De Franse voedingssector is over het algemeen veerkrachtig, dankzij de lage, maar gestage jaarlijkse consumptiegroei. In 2017 zou de toegevoegde waarde van deze sector met 0,7% moeten stijgen en in 2018 met 1,9%.

Frankrijk is een van de vijf grootste voedingsexporteurs ter wereld. In 2016 vertegenwoordigde zijn handelsoverschot voor voeding een bedrag van 7,2 miljard euro. Dat was echter lager dan de 8,1 miljard in 2015, als gevolg van een zeer slechte oogst en dalende prijzen voor zuivelproducten. De jaarlijkse overschotten bestaan vooral uit de export van wijn en sterke dranken; Frankrijk blijft de op een na grootste producent van wijnen ter wereld, na Italië.

Volgens de ANIA wordt 75% van de omzet van Franse voedingsbedrijven in het binnenland gerealiseerd. Op hun thuismarkt kampen voedingsproducenten en -verwerkers met  structurele uitdagingen die grote gevolgen hebben voor hun marges, zoals de zware prijzenoorlog in het Franse detailhandelsegment en contractuele  prijsaanpassingsmechanismen. De aanhoudende concentratie van winkelketens heeft de koopkracht van voedingsproducenten en -verwerkers verder verzwakt. Tegelijkertijd kampen Franse voedingsbedrijven met hoge loonkosten en belastingen, vergeleken met veel van hun Europese sectorgenoten. Franse voedingsproducenten en -verwerkers worden dan ook in hoge mate blootgesteld aan schommelingen van de grondstoffenprijzen en concurrentie vanuit Europa.

In 2016 en 2017 kampten Franse voedingsverwerkers met een zware cyclische tegenwind, te wijten aan schommelingen van de grondstoffenprijzen. In 2016 stegen de prijzen voor varkensvlees met 22%, na een stijging van de vraag vanuit China, terwijl de prijzen voor zalm met 60% stegen, doordat Noorwegen met productieproblemen kampte. Sinds november 2016 schoten de prijzen voor boter de hoogte in, met meer dan 150%, als gevolg van productietekorten en de grotere vraag vanuit China en de VS. Sinds de zomer van 2017 was er na het fipronilschandaal ook een sterke stijging van de eierprijzen. Hierdoor kwamen de marges van koekjesproducenten nog meer onder druk te staan.

 

MM - voedsel - Frankrijk 2017 - BBP

 

Al deze prijsstijgingen resulteerden in een moeilijke situatie voor tal van voedingsproducenten, die klem zitten tussen boeren die om hogere prijzen vragen en winkelketens die categorisch weigeren om hun aankoopprijzen te verhogen. Franse voedingsbedrijven maken zich ook zorgen om de Brexit en CETA (het handelsakkoord tussen Canada en de EU), die gevolgen kunnen hebben voor het concurrentieklimaat. Ondanks deze uitdagingen bleken voedingsproducenten opnieuw voldoende veerkracht te hebben; in 2016 daalde het aantal insolventies in de voedingssector met ongeveer 8%, terwijl dat in de landbouwsector met 4% steeg, ten opzichte van het voorgaande jaar. Facturen in de Franse voedingssector worden na gemiddeld 45-50 dagen voldaan. Ondanks een geschatte groei van 1,8% voor 2018 zullen de markt- en handelsomstandigheden een hele uitdaging blijven voor de Franse voedingssector, wegens de aanhoudende volatiliteit van de grondstoffenprijzen en het verlies van marktaandeel aan Europese sectorgenoten. Prijsstijgingen zullen moeilijk door te rekenen zijn aan detailhandelaren, waardoor in sommige gevallen producten uit de handel kunnen worden gehaald of contracten kunnen worden opgezegd. Terwijl de prijzen voor varkensvlees traag dalen, blijven de prijzen voor boter en eieren naar verwachting voorlopig hoog. De wijnproductie daalt naar verwachting, maar de goede kwaliteit van de druiven zou deze daling moeten compenseren met een hogere verkoopwaarde. Algemeen gesteld kunnen de aanhoudende moeilijkheden de komende maanden het aantal wanbetalingen en insolventies doen stijgen, vooral in het segment vleesverwerkers.

 

MM - voedsel - Frankrijk 2017 - voor en nadelen

 

In 2017 werd ons acceptatiebeleid voor deze sector restrictiever, doordat veel voedingsbedrijven zwakke financiële resultaten publiceerden voor 2016 en werden blootgesteld aan volatiele grondstoffenprijzen of het domino-effect van een groot faillissement in de vleessector. Daarom verlaagden we onze rating voor de sector van ’Goed’ naar ’Redelijk’. We voerden een grondiger onderzoek naar de meest gevoelige gevallen, namen restrictievere beslissingen en verlaagden over het algemeen onze risicobereidheid voor ’grijze’ kopers ten opzichte van vorig jaar. Ook screenden we portefeuilles en ondernamen we acties om mogelijk gevoelige gevallen te identificeren. Daarnaast blijft fraude een probleem in de Franse voedingssector, vooral in het segment groothandel of vlees. Daar besteden we bijzondere aandacht aan, bijvoorbeeld door naar het aantal kredietlimieten te kijken die op korte tijd worden aangevraagd en door rekening te houden met postcodes waar fraude vaker voorkomt (Parijse voorsteden, het zuidoosten van Frankrijk).


 

 

Dynamicline

 

 


 

 

Rapport market monitor

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 
 
 

 

 

Download icoon

 

Market monitor voedsel december 2017

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.