Market Monitor Voeding Spanje 2016

Market Monitor

  • Spanje
  • Voeding

02 dec 2016

De voedingsexport, die meer dan 15% van de totale Spaanse export vertegenwoordigt, steeg met 7,5% tot EUR 44 miljard.

  • De agro-voedingssector is één van de belangrijkste sectoren van Spanje, goed voor 9% van de nationale economie en 2,4 miljoen banen. In 2015 steeg de verkoop met 1,8% tot EUR 95 miljard. De voedingsexport, die meer dan 15% van de totale Spaanse export vertegenwoordigt, steeg met 7,5% tot EUR 44 miljard. Men verwacht dat de voedingssector verder zal groeien in 2016 en 2017, met respectievelijk 1,1% en 1,8%.
  • De externe financieringsbehoeften van voedingsbedrijven zijn groot, maar de toegang tot krediet (zowel werkkapitaal als langlopende faciliteiten) is verbeterd. In 2015 stegen de rechtstreekse buitenlandse investeringen in de Spaanseagro-voedingssector met 28%, tot EUR 1,9 miliard, na een sterke daling sinds 2010. Dit bedrag ligt echter nog steeds ver onder de EUR 2,8 miljard investeringen in 2010. Tegelijkertijd zijn de Spaanse investeringen in de buitenlandse voedingssector gedaald sinds 2007; in 2015 bedroegen ze amper EUR 698 miljoen.
  • De zware prijsoorlog in het segment voedingsretail heeft sommige bedrijven in een lastig parket gebracht. Hoewel de sector nog steeds gefragmenteerd is, gaat het consolidatieproces door en zouden bedrijven moeten groeien om competitiever te worden, zowel op nationaal als op internationaal vlak.
  • De gemiddelde betalingstermijn in de Spaanse voedingssector is 80 dagen. Het aantal wanbetalingen bleef stabiel in 2016 en we verwachten geen stijging voor 2017. We handhaven ons acceptatiebeleid, gezien de veerkracht van de voedingssector en zijn stabiele betalingsgedrag. We staan echter voorzichtiger tegenover de deelsector fruit en groenten, alsook bedrijven die banden hebben met slachthuizen.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.