Market Monitor Voeding Portugal 2016

Market Monitor

  • Portugal
  • Voeding

02 dec 2016

De economische baisse op de twee grootste exportmarkten – Brazilië en Angola – heeft tot een vertraging van de export en, in zekere mate, van de investeringen in deze sector geleid.

  • Men verwacht dat de Portugese voedingssector met 0,3% zal groeien in 2016 en met 1,8% in 2017. De economische baisse op de twee grootste exportmarkten – Brazilië en Angola – heeft tot een vertraging van de export en, in zekere mate, van de investeringen in deze sector geleid. De investeringen worden ook nadelig beïnvloed door de lagere voorspelde bbp-groei van Portugal in 2016 en 2017 (respectievelijk 1,0% en 1,2%).
  • De deflatie van de producentenprijzen in 2014 en 2015 had nadelige gevolgen voor de marges van bedrijven. Vooral de deelsector vlees werd getroffen, vanwege het Russische invoerverbod. De winstgevendheid van voedingsbedrijven is verslechterd, door de sterke concurrentie en prijsoorlogen in het segment voedingsretail. Maar in de loop van 2016 stegen zowel de consumentenprijzen als de prijzen van voedingsproducenten opnieuw. Dat zou een positief effect moeten hebben op de winstmarges.
  • Het aantal wanbetalingen bleef stabiel in 2016 en we verwachten geen stijging voor 2017. We handhaven ons acceptatiebeleid, gezien de veerkracht van de voedingssector en zijn stabiele betalingsgedrag. Voor de deelsector vlees, die nog steeds met overproductie en een dalende buitenlandse verkoop kampt, hanteren we echter een restrictiever beleid.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.