Market Monitor Voeding Ierland 2018

Market Monitor

  • Ierland
  • Voeding

19 dec 2018

De agrivoedings- en drankensector is goed voor ongeveer 8% van de Ierse economie, meer dan 10% van de export en ongeveer 8% van de totale werkgelegenheid.

De agrivoedings- en drankensector is goed voor ongeveer 8% van de Ierse economie, meer dan 10% van de export en ongeveer 8% van de totale werkgelegenheid. De totale waarde van de Ierse voedings- en drankenindustrie bedroeg in 2017 26 miljard euro, waarvan 13,6 miljard euro werd uitgevoerd (een stijging van 13% op jaarbasis).

Alle belangrijke deelsectoren hebben de afgelopen twee jaar vrij goed gepresteerd. Vleesverwerkers hebben geprofiteerd van de solide binnenlandse en exportvraag, waaronder een hogere verkoop aan Azië in 2018. Het zuivelsegment heeft de afzet van melkpoeder in nieuwe overzeese markten zien toenemen, terwijl de zeer competitieve binnenlandse markt voor voedingsretail heeft geprofiteerd van de solide en groeiende vraag van de consument.

 

 

Market monitor voeding Ierland BBP 2018

 

 

In 2017 was de verkoop aan het Verenigd Koninkrijk goed voor 35% van de export (tegenover 37% in 2016 en 41% in 2015), terwijl de andere EU-markten goed waren voor 33%. De devaluatie van het Britse pond ten opzichte van de euro na het brexit referendum van juni 2016 had negatieve gevolgen voor veel exporteurs. Intussen zijn Ierse bedrijven begonnen met diversificatie door hun marktaandeel op het Europese vasteland te vergroten, hoewel dat met lage marges gebeurt.

Ondanks de inspanningen van de exporteurs van levensmiddelen om de uitvoer te diversifiëren weg van Groot-Brittannië, blijft een harde brexit een grote bedreiging voor de sector. Elke toekomstige heffing van tarieven door de Britse regering op de invoer van levensmiddelen uit de EU na vertrek uit Ierland zou verwoestend kunnen zijn voor de Ierse voedingssector (bijvoorbeeld de uitvoer van cheddarkaas naar het Verenigd Koninkrijk, ter waarde van meer dan 300 miljoen euro, zou met een tarief van 55% worden geconfronteerd).

Een harde brexit kan ook leiden tot vertragingen in de leveringen van vers voedsel naar Europa, waardoor de kosten stijgen en het concurrentievermogen afneemt (bijna 80% van de Ierse export naar Europa gaat via het Verenigd Koninkrijk). Het verschepen van levende dieren tussen de Republiek Ierland en Noord-Ierland zou ook een probleem worden.

 

Market Monitor voeding denemarken VZ 2018

 

Om de dreiging van tarieven in het geval van een harde brexit tegen te gaan, zijn Ierse ondernemingen doorgegaan met het overnemen van kleinere Britse bedrijven om na brexit toegang tot de Britse markt te behouden. Daarnaast is er een consolidatieproces gaande onder kleinere Ierse voedingsbedrijven. De gemiddelde betalingstermijn in de Ierse voedingssector is 45 dagen. De afgelopen 12 maanden was het betalingsgedrag in deze sector zeer goed; het aantal late betalingen, wanbetalingen en insolventies is nog altijd zeer laag. Daarom handhaven we voor deze sector voorlopig de rating ’goed’.

Maar naarmate de Ierse voedingssector blijft blootstaan aan volatiele wisselkoersen en toenemende risico’s in verband met de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de EU te stappen, verwachten we dat zowel het aantal betalingsachterstanden als het aantal insolventies zullen toenemen in 2019.

 

Dynamicline
Voorblad MM Voeding 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.