Market Monitor Voeding Ierland 2016

Market Monitor

  • Ierland
  • Voeding

02 dec 2016

De Ierse voedingsexport was in 2015 goed voor EUR 10,8 miljard en zou tegen 2020 verder moeten groeien tot EUR 12 miljard.

  • Meer risico’s in deze sector door de Brexit-beslissing
  • Nog steeds goede groeimogelijkheden op buitenlandse markten
  • Betalingen na gemiddeld 30 à 60 dagen

De exportgerichte voedingssector is de belangrijkste binnenlandse sector van Ierland, goed voor 50.000 rechtstreekse banen en 180.000 onrechtstreekse banen in de landbouw- en ondersteunende sectoren. Ierland blijft de grootste netto-exporteur van zuivelproducten, rundvlees en lamsvlees in de EU, en noteerde een groeiende vraag naar zijn producten in 2014 en 2015. Ierland is de grootste Europese exporteur van zuigelingenvoeding in poedervorm, die momenteel 15% van de totale wereldwijde output produceert. Op binnenlands vlak profiteert de sector van de heropleving van de Ierse economie en het toenemende consumentenvertrouwen.

De Ierse voedingsexport was in 2015 goed voor EUR 10,8 miljard en zou tegen 2020 verder moeten groeien tot EUR 12 miljard. Verschillende opkomende economieën maken momenteel culturele veranderingen door, waarbij wordt overgeschakeld van voeding op basis van zetmeel naar voeding op basis van eiwitten; dat drijft de wereldwijde vraag naar Ierse voedingsproducten nog meer op.

De Ierse voedingssector is echter sterk afhankelijk van de Britse markt, die 40% van de voedingsexport vertegenwoordigt. Bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, zagen daardoor hun marges al krimpen door de waardevermindering van het Britse pond na de Brexit-beslissing van juni 2016.

De Ierse voedingssector zal steeds meer worden blootgesteld aan  wisselkoersschommelingen en eventuele risico’s in verband met de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de EU te stappen. Ierse champignonkwekers, die 80% van hun productie naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, ondervonden al de negatieve gevolgen van de waardevermindering van het Britse pond. Aangezien veel termijncontracten eind 2015 in Britse pond werden afgesloten met Britse retailers, leidde de waardevermindering in de tweede helft van 2016 tot ernstige verliezen voor tal van bedrijven; verschillende bedrijven moesten zelfs de deuren sluiten.

Voor de Ierse deelsector van zuivelproducten leidde de recente afschaffing van de Europese melkquota en de scherpe daling van de melkprijzen tot een daling van de marges op korte termijn en achterstanden bij programma’s rond kapitaaluitgaven. Op lange termijn zou de afschaffing van de quota echter nieuwe commerciële mogelijkheden moeten opleveren voor Ierse zuivelproducenten.

De betalingstermijnen in de voedingssector schommelen tussen 30 en 60 dagen, afhankelijk van de deelsector en het klantensegment. Het betalingsgedrag in deze sector was zeer goed de voorbije 12 maanden. Het aantal late betalingen, wanbetalingen en insolventies is nog steeds zeer laag, maar een stijging de komende maanden kan niet worden uitgesloten, aangezien Ierse bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, meer neerwaartse risico’s zullen lopen in de toekomst.

De sector kampt nog steeds met het gebrek aan kapitaaluitgaven in de recessiejaren. Hoewel banken nog steeds niet voldoende leningen verstrekken aan de voedingssector, is de situatie aan het verbeteren. Dat gezegde zijnde zijn bankleningen in Ierland nog steeds relatief conservatief en kan de toegang tot financiering problemen opleveren voor kleinere voedingsbedrijven.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.