Market Monitor Voeding Duitsland 2017

Market Monitor

  • Duitsland
  • Voeding

12 dec 2017

Volgens de Duitse Voedingsvereniging BVE steeg de nominale omzet in de eerste helft van 2017 met 5,7% ten opzichte van het voorgaande jaar , tot 87,2 miljard euro.

  • Binnenlands marktklimaat blijft moeilijk
  • Groter kredietrisico in de deelsector vlees
  • Fraude blijft een probleem

Volgens de Duitse Voedingsvereniging BVE steeg de nominale omzet in de eerste helft van 2017 met 5,7% ten opzichte van het voorgaande jaar , tot 87,2 miljard euro, vooral dankzij de hogere marktprijzen in Duitsland, de grootste exportmarkten en de stijgende buitenlandse verkoop.

De voorbije jaren werd het binnenlandse marktklimaat steeds moeilijker voor voedingsproducenten en -verwerkers, als gevolg van de stijgende inputkosten (waaronder de loonkosten) en de krimpende marges. De Duitse retailmarkt voor voeding is de meest competitieve van Europa, met structureel lage marktprijzen door de overweldigende kracht van toonaangevende voedingsretailers en -discounters. Samen met de zware concurrentie en prijzenoorlogen in de voedingsdetailhandel wijst dit erop dat producenten, verwerkers en leveranciers van voeding hun kosten moeilijk konden doorberekenen.

Hoewel de situatie in het zuivelsegment gestabiliseerd is sinds eind 2016, dankzij hogere verkoopprijzen en een lagere melkproductie, blijft overcapaciteit een probleem in de deelsector dranken. Veel vleesverwerkers en -producenten kampen momenteel met hogere aankoopprijzen, vooral voor varkensvlees, terwijl ze die stijgingen moeilijk kunnen doorberekenen aan retailers, als gevolg van langetermijncontracten. Door de invoering van een minimumloon kwamen de marges en liquiditeit onder extra druk te staan, terwijl het marktklimaat wordt gekenmerkt door een overaanbod aan gestandaardiseerde  vleesproducten.

Voedingsproducenten en -groothandelaren betalen gemiddeld binnen 30 dagen, terwijl de betalingsvoorwaarden van voedingsretailers vaak schommelen tussen 45 en zelfs 90 of meer dagen. Doordat voedingsverwerkende bedrijven en retailers langere betalingstermijnen vragen aan hun directe leveranciers om hun werkkapitaal te verbeteren, ontstaat in de hele toeleveringsketen een golf van langere betalingstermijnen. Zo worden de al lage winstmarges nog kleiner voor veel bedrijven en neemt het risico op meer betalingsachterstanden en insolventies toe, vooral in het moeilijke vleessegment. Wie het meeste risico loopt, zijn (kleine) bedrijven zonder exportmogelijkheden of gespecialiseerde producten, naast bedrijven die al financieel zwak staan.

Ons acceptatiebeleid voor de voedingssector blijft over het algemeen neutraal, met een restrictiever beleid voor vleesproductie/- verwerking en dranken; voor 2018 verwachten we immers dat het moeilijke bedrijfsklimaat in die sectoren zal aanhouden.

De Duitse voedingssector blijft kampen met grote fraudegevallen. Hun aantal neemt nog toe en ze worden steeds vernuftiger en professioneler. Vooral in het segment vis en fruit en groenten plaatsen criminele kopers bestellingen onder kredietvoorwaarden waarbij ze die goederen gemakkelijk kunnen doorverkopen. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan het aantal kredietlimieten die in korte tijd worden aangevraagd, vooral wanneer de kopers pas opgericht zijn en wanneer het management en/of de aandeelhouders onlangs veranderd zijn of wanneer de bedrijfstak van de koper niet overeenkomt met de bestelde goederen (bijvoorbeeld een staalbedrijf dat voedingswaren bestelt).


 

Dynamicline

 


 

Rapport market monitor

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 
 
 
 
 
 

 

Download icoon

Market monitor voedsel december 2017

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.