Market Monitor Staal Italië 2017

Market Monitor

  • Italië
  • Metaal,
  • Staal

14 nov 2017

De metaalsector en vooral de staalsector, die ongeveer 2% van het bbp vertegenwoordigen, zijn van groot belang voor de Italiaanse economie.

  • Zwakke prestaties in het segment servicecentra en distributeurs
  • Opleving sinds 2016
  • Facturen worden na gemiddeld 90 dagen betaald

 

 

 

 

 

MM - Staal - Italie overzicht 2017

 

 

 

 

 

De metaalsector en vooral de staalsector, die ongeveer 2% van het bbp vertegenwoordigen, zijn van groot belang voor de Italiaanse economie. In 2009 en opnieuw in 2011-2013 kampte de staalsector met een enorme productie- en consumptiedaling, als gevolg van de zwakke vraag, overcapaciteit en lage prijzen, terwijl alle spelers in de waardeketen met verslechterende marges te maken kregen. Wegens de aanhoudend zwakke vraag en goedkope Chinese staalimport, daalde de Italiaanse staalproductie met meer dan 7% in 2015, tot 22 miljard ton.

 

 

 

 

 

MM - Staal - Italie 2017 - BBP

 

 

In 2016 herstelde de sector zich echter, vooral dankzij de toegenomen vraag van de autosector en EU-invoerbelastingen op Chinees staal om dumping tegen te gaan. Als gevolg van een toename van de productie van vlakstaal groeide de staalproductie met 6%, terwijl lange staalproducten licht stegen. Volgens de World Steel Organisation groeide de staalproductie verder in de periode januari-augustus 2017, met 1,7%.

De verkoopprijzen herstelden zich en de export profiteerde van een gunstige wisselkoers voor de euro. Vóór 2018 verwacht men echter geen echte opleving van de binnenlandse staalverkoop, aangezien de vraag van de bouwsector, die goed is voor ongeveer 50% van het staalverbruik, tot dusver slechts een bescheiden herstel laat zien. Men verwacht dat de Algerijnse markt, een van de belangrijkste exportbestemmingen van Italië (samen met Duitsland), zelfvoorzienend zal worden tegen eind 2018. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de export.

 

 

 

 

 

MM - Staal - Italie 2017 - Voor en nadelen

 

 

 

 

 

Het herstel van de staal- en metaalprijzen, samen met de exportverkoop en het uitbodemen van de daling van de binnenlandse vraag, waren goed nieuws voor de marges van de staal- en metaalbedrijven in 2017, die desondanks krap bleven. Zowel  betalingsachterstanden als het aantal insolventies daalden in 2016 en zouden stabiel moeten blijven of zelfs weer licht dalen in 2017. Bedrijven die actief zijn op de binnenlandse markt kampen echter nog altijd met trage betalingen door hun klanten.
 

Omwille van de algemene verbetering van de economische situatie, hogere verkoopprijzen, toegenomen productie en de bevredigende prestaties met betrekking tot kredietverzekeringsclaims sinds 2016 hebben we onlangs de prestatievooruitzichten voor de staal- en metaalsector verhoogd van ‘Matig’ naar ‘Redelijk’. Ons acceptatiebeleid is doorgaans open tot neutraal, afhankelijk van de prestaties van de deelsectoren en hun belangrijkste afnemers. We staan opener ten overstaan van staalfabrieken, die profiteren van hogere verkoopprijzen, en ten overstaan van staal- en metaalbedrijven die banden hebben met de auto-industrie. Dit geldt ook voor exportgerichte bedrijven, terwijl meer aandacht wordt aangeraden voor bedrijven die afhankelijk zijn de binnenlandse bouwsector en de olie- en gassector. We blijven voorzichtiger staan tegenover het segment servicecentra en staal- en metaaldistributeurs, dat wordt gekenmerkt door een groot aantal relatief kleine bedrijven met een lage toegevoegde waarde, kleine marges en een hoge hefboomwerking. Hoewel de hogere staalprijzen goed nieuws zijn voor staalfabrieken, kunnen ze wel problematisch zijn voor distributeurs, omdat meer werkkapitaal nodig is.


 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

 

Market monitor staal november 2017

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.