Market Monitor - Staal - Thailand 2016

Market Monitor

  • Thailand
  • Metaal,
  • Staal

29 sep 2016

De lage binnenlandse productie maakt van Thailand een netto- invoerder van staal.

  • Vraag wordt gedreven door openbare bouwprojecten
  • Krappe marges en zware concurrentie
  • We hanteren een voorzichtig acceptatiebeleid

De lage binnenlandse productie maakt van Thailand een netto- invoerder van staal. Het land is ’s werelds 8e netto-invoerder van staal, met een netto-invoer van 14,6 miljoen ton in 2015. Men verwacht dat de Thaise vraag naar staal zal toenemen in 2016, wegens lopende en geplande openbare werken, zoals nieuwe openbaar-vervoersystemen (metro’s) en nieuwe residentiële projecten als reactie op het overheidsprogramma voor sociale woningbouw voor personen met een laag inkomen. In 2016 zou de vraag vanuit de Thaise bouwsector alleen al met ongeveer 3% moeten stijgen, tot 8,4-8,6 miljoen ton, na een stijging van 2% in 2015.

We verwachten dat de marges van Thaise staalproducenten licht zullen stijgen dankzij de groeiende vraag. De marges van staalhandelaren en kleine verwerkende bedrijven, die het merendeel van de Thaise spelers in de staalsector vertegenwoordigen, zouden stabiel moeten blijven. De concurrentie in dit downstream segment van de staalsector is zeer groot, zodat er gemiddeld maar een zeer krappe marge van slechts 0,5%-1,5% is.

Staalbedrijven hebben een hoge hefboomwerking wegens de lange handelscycli en krappe, volatiele marges. Als gevolg hiervan wordt de kloof tussen de gegenereerde cash en de nodige cash doorgaans gefinancierd door externe partijen, zoals banken. Thaise banken zijn echter minder bereid om leningen te verstrekken aan de staalsector, gezien het grote aantal wanbetalingen en het recente schuldenprobleem bij een van de grote  lokale staalproducenten eind 2015. Schulden in de staalsector worden doorgaans gezekerd met hoge rentevoeten.

Betalingen in de sector gebeuren na 60 à 120 dagen. In de meeste gevallen zijn de betalingen stipt; een eventuele betalingsachterstand van één bepaalde koper zou er immers toe leiden dat de lokale leveranciers de bedrijfsrelatie stopzetten en boycotten.
Nieuws in verband met betalingsachterstanden gaat snel rond in Thailand, gezien de sterke relatie tussen de spelers in de staalsector. Dat gezegd zijnde is het aantal late betalingen in de sector groter dan in andere sectoren, wegens het grotere risico en de hogere volatiliteit.

Ondanks de vrij positieve groeivooruitzichten voor de komende 12 maanden, blijft ons acceptatiebeleid voor de staalsector voorzichtig, wegens de structureel zwakke marktomstandigheden in deze sector en de aanhoudende volatiliteit op de wereldwijde staalmarkt. Lokale staalproducenten werken niet kostenefficiënt; dat is het gevolg van hun verouderde productietechnologie, verhoudingsgewijs hoge loon- en energiekosten, en de volatiele importprijzen voor grondstoffen. Het segment van de staal-/metaalhandelaren en -groothandelaren bestaat vooral uit zwakkere kopers, door de zware concurrentie en krappe marges

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.