Market Monitor Machines Italië 2017

Market Monitor

  • Italië
  • Machines/Engineering

31 okt 2017

Tijdens de baisse van de Italiaanse economie na 2008 bewees de Italiaanse machine-/technische sector relatief veerkrachtig te zijn, dankzij zijn exportgerichtheid en hoge specialisatie

  • Concurrentie blijft groot op de binnenlandse markt
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 100 dagen
  • Het aantal insolventies zou opnieuw dalen in 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM - Machine - Italie overzicht 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de baisse van de Italiaanse economie na 2008 bewees de Italiaanse machine-/technische sector relatief veerkrachtig te zijn, dankzij zijn exportgerichtheid, hoge specialisatie in precisiemachines met een toegevoegde waarde. In 2016 steeg de groei van de toegevoegde waarde van de sector met meer dan 3%; voor 2017 en 2018 verwacht men een verdere stijging, met ongeveer 1,5% per jaar.

 

MM - Machine - Italie 2017 - BBP

 

Net als in de voorbije jaren blijft de concurrentie groot op de binnenlandse markt, vooral onder kleine en middelgrote  machineproducenten die afhankelijk zijn van bouwbedrijven. Terwijl sinds 2016 de groei van de binnenlandse kapitaalinvesteringen weer is aangetrokken, kampt het segment van de bouw- en  wegenbouwmachines nog altijd met een trage heropleving van de Italiaanse bouwsector. Het segment van de grondverzetmachines is sterk afhankelijk van openbare werken en staat dus bloot aan structureel trage betalingen door openbare instanties. Tegelijkertijd blijft de vraag naar machines voor de olie- en gassector zwak.
 

Het machinesegment dat afhankelijk is van de productiesector blijft daarentegen profiteren van de exportgroei en van de grotere vraag vanwege de binnenlandse markt (bv. auto’s en voeding). Voor  grotere en meer gediversifieerde machineproducenten en exportgerichte KMO’s verwacht men een verbetering van de prestaties en kasgeneratie. In 2016 herstelden de winstmarges van Italiaanse machineproducenten zich; in 2017 zouden die verder verbeteren.

Betalingen in de Italiaanse machinesector gebeuren na gemiddeld 100 dagen. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed en het aantal betalingsachterstanden klein. De voorbije 12 maanden was het aantal wanbetalingen stabiel; dit zou de komende maanden zo blijven. Het aantal insolventies in de machinesector is relatief klein. In 2017 zou het aantal insolventies verder dalen, met zo’n 5%.

 

 

 

 

 

MM - Machine - Italie 2016 - Voor en nadelen

 

 

 

 

 

Ons acceptatiebeleid blijft doorgaans open, vooral voor grote bedrijven en exportgerichte niche-deelsectoren (bv.  precisiemechaniek).Die bedrijven kunnen doorgaans goede  financiële cijfers en een goed liquiditeitsprofiel voorleggen. We  blijven echter voorzichtig ten overstaan van bedrijven die actief zijn in eindsectoren die het nog altijd moeilijk hebben (bv. bouwsector) en die afhankelijk zijn van openbare instanties. We volgen  machineproducenten op de voet die onderdelen voor de olie- en gassector maken, aangezien investeringen in deze sector wegens de lagere energieprijzen de voorbij twee jaar zijn teruggelopen.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.