Market Monitor - Machine - Nederland 2016

Market Monitor

  • Nederland
  • Machines/Engineering

18 aug 2016

Nederland is een van ’s werelds toonaangevende producenten van voedingsverwerkingsmachines.

  • De Nederlandse machinesector is goed voor 1,5% van de nationale economie. De toegevoegde waarde van deze sector zou met 0,4% moeten groeien in 2016 en met 1,7% in 2017.
  • Ongeveer twee derde van de Nederlandse machineproductie wordt geëxporteerd, goed voor 20% van de totale Nederlandse export. De sector is dan ook zeer gevoelig voor veranderingen op het vlak van internationale economische trends en marktontwikkelingen. Vooral valutaschommelingen kunnen zowel de vraag als de financiële resultaten beïnvloeden.
  • In 2015 bedroeg de totale omzet van de Nederlandse sector van de voedingsverwerkings- en verpakkingsmachines ongeveer EUR 2,5 miljard. Om de snel veranderende vereisten op het vlak van klanten en technologie bij te houden, zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en hoogopgeleide medewerkers van doorslaggevend belang. Gemiddeld 7% van de werknemers in de Nederlandse machine-industrie houdt zich bezig met R&D.
  • Het betalingsgedrag was goed de voorbije twee jaar en de verwachting is dat het aantal betalingsachterstanden, wanbetalingen en insolventies laag zal blijven in 2016.
  • Ons acceptatiebeleid voor deze sector is over het algemeen soepel. We letten op de investeringscapaciteit van bedrijven, gerealiseerde marges, toegang tot financiering, orderboeken en afhankelijkheid van bepaalde verkoopmarkten (vooral Rusland en China).
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.