Market Monitor ICT Frankrijk 2019

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Electronica/ICT

18 jun 2019

Aangezien de Franse IT­markt zich in de laatste jaren steeds meer is gaan richten op dienstverlening, blijft het IT­software en dienstensegment de groeier van de sector.

  • Kleinere bedrijven moeten aanpassingen doorvoeren om te kunnen overleven
  • IT-hardwaremarkt aanhoudend onder druk
  • Facturen worden gemiddeld na 45 dagen betaald

 

Overzicht Frankrijk - Market Monitor ICT 2019

Meer weten over de economische prestaties van de ICT-branche in Frankrijk? Download hieronder het volledige rapport.

Dynamicline
(Image) (NL) MM ICT 2019

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Download gratis het volledige rapport

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.