Market Monitor Consumptiegoederen Australië 2018

Market Monitor

 • Australië
 • Duurzame consumptiegoederen

04 apr 2018

In 2018 zou de tragere groei van de particuliere consumptie gevolgen hebben voor de detailhandel in duurzame consumptiegoederen.

Marktprestaties in een flits

 • Market monitor Australië detailhandel
  In 2018 zou de tragere groei van de particuliere consumptie, te wijten aan een zwakkere woningmarkt en geringe groei van het gezinsinkomen, gevolgen hebben voor de detailhandel in duurzame consumptiegoederen. Groei wordt vooral gerealiseerd in het segment van de online detailhandel, dankzij een hoge internetpenetratie in combinatie met een goed ingeburgerd systeem voor online bankieren en een goed ontwikkelde logistieke infrastructuur. De laatste jaren is de overgang van fysieke verkopen naar online verkopen zeer snel gegaan.
   
 • In 2017 leden de marges van fysieke winkels onder deze verschuiving naar e-commerce; deze trend zou aanhouden in 2018. Dat gezegd zijnde, hebben gevestigde spelers ondertussen hun bedrijfsstrategie herzien als antwoord op deze verschuiving. Ook wisten ze hun marktaanwezigheid te behouden door meer online te verkopen. Voor kleinere retailers wordt het echter steeds moeilijker om te concurreren (vooral op het vlak van prijs en gemak). In de toekomst worden dan ook meer winkelsluitingen of downsizing verwacht.
   
 • Market monitor Australië prestatievooruitzichten
  Betalingen gebeuren na gemiddeld 30 à 120 dagen. Het betalingsgedrag in dit segment blijft over het algemeen goed; voor 2018 worden geen grote stijgingen van het aantal betalingsachterstanden verwacht. De financieringsvoorwaarden voor de sector blijven over het algemeen positief; de meeste leningen om het werkkapitaal te beheren worden toegestaan en er zijn geen grote contractinbreuken.
   
 • Given the fundamental shift in the retail industry towards online sales and digitalisation we have adopted a cautious approach when assessing businesses with traditional (offline) sales channels. Therefore, besides focusing on the financial situation of buyers we also assess management ability to adapt to the changes within the industry.

 

 

 

 

Dynamicline

(Image) (NL) MM consumptiegoederen 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.