Market Monitor China - Duurzame consumptiegoederen

Market Monitor

  • China
  • Duurzame consumptiegoederen

28 mrt 2017

De verkoop van huishoudelijke apparaten bleef traag in de eerste helft van 2016, maar herstelde zich naar het einde van het jaar toe, nadat de voorraadproblemen waren verminderd.

  • Online verkoop blijft sterk stijgen
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 dagen
  • Meeste betalingsachterstanden zijn te wijten aan handelsgeschillen

Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen China 2017 overzicht

Tot 2014 had de Chinese detailhandel al een paar jaar lang sterke groeicijfers laten optekenen, dankzij het stijgende besteedbaar inkomen en de toenemende verstedelijking. Sindsdien is de verkoop van duurzame consumptiegoederen echter trager gegroeid, hoofdzakelijk door de teruggelopen economische groei en de toegenomen volatiliteit op de vastgoedmarkt, vooral in derdeen vierderangssteden. De verkoop van huishoudelijke apparaten bleef traag in de eerste helft van 2016, maar herstelde zich naar het einde van het jaar toe, nadat de voorraadproblemen waren verminderd, vooral in de segmenten airconditioners (+33%), wasmachines (+10%) en koelkasten (+7%). Dit herstel is echter te  danken aan de vraag naar vervangtoestellen en upgrades en is waarschijnlijk tijdelijk – het houdt naar verwachting aan tot in de eerste helft van 2017 om daarna opnieuw af te zwakken.

Men zou kunnen verwachten dat de huidige inspanningen om het economische evenwicht te herstellen (weg van exportgerichte investeringen naar een meer consumptiegerichte groei) betere groeicijfers zouden opleveren voor de verkoop van duurzame consumptiegoederen. Maar tot dusver hebben die inspanningen de detailhandel in duurzame consumptiegoederen niet echt geholpen; wegens het gebrek aan een sociaal vangnet blijven Chinese consumenten immers veel sparen. Verder blijft de Chinese overheid vooral de nadruk leggen op infrastructuurinvesteringen (die in 2016 met 17,8% stegen op jaarbasis), die in 2017 de belangrijkste drijvende kracht achter de economische groei zullen zijn. Dat gezegd zijnde kondigde de Chinese Staatsraad in november 2016 verscheidene beleidsmaatregelen aan om het bedrijfsklimaat voor detailhandelaars te verbeteren, onder andere belastingverlagingen en een betere toegang tot bankleningen voor kleine en middelgrote detailhandelaren.

Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen China 2017 BBP

Terwijl de output en totale verkoop van consumptiegoederen nauwelijks toeneemt, kent de online verkoop een snelle groei, ten koste van fysieke winkels, nu China op het punt staat ’s werelds grootste e-commercemarkt te worden. Volgens het Chinese Center for  Information Industry Development (CCID) was de online B2C-markt voor huishoudelijke apparaten (waaronder mobiele apparaten) goed voor RMB 184,8 miljard (EUR 25,3  miljard) in de eerste helft van 2016, een stijging van 35% op jaarbasis. De online verkoop van flatscreen-tv’s, airconditioners, koelkasten en wasmachines steeg met meer dan 40%. De verkoop van boilers, afzuigkappen en inbouw-keukenapparatuur groeide zelfs met meer dan 50%.

Betalingen in de detailhandel in duurzame consumptiegoederen gebeuren na gemiddeld 60 dagen en het aantal betalingsachterstanden is vrij laag. De meeste betalingsachterstanden zijn het gevolg van handelsgeschillen, niet van financiële  problemen van kopers. Het aantal wanbetalingen/insolventies in de sector is relatief laag, vergeleken met andere Chinese sectoren; we verwachten niet dat dit zal veranderen in 2017.

Ons acceptatiebeleid voor het segment huishoudelijke apparaten blijft over het algemeen open, aangezien we een verdere stijging van de verkoop verwachten in 2017, vooral als gevolg van de vraag naar vervangtoestellen en productupgrades.

Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen China 2017 table 2

Particuliere detailhandelaren in duurzame consumptiegoederen met een gediversifieerde portefeuille en een hoge hefboomwerking houden we echter nauwlettend in het oog. Door mislukte investeringen en/of de weigering van banken om leningen te verlengen zou de liquiditeit van dergelijke bedrijven onder druk kunnen komen te staan.

Om de margedruk als gevolg van de hogere grondstoffenkosten te verlichten, hebben sectorleiders zoals Midea en Gree preventieve maatregelen genomen om de productprijzen selectief op te trekken. We verwachten dat dit ook in 2017 het geval zal zijn. De mogelijke negatieve gevolgen van stijgende verkoopprijzen zullen echter beperkt zijn. Chinese consumenten zijn minder gevoelig voor kleine prijsaanpassingen bij dure artikelen zoals grote huishoudelijke apparaten en richten zich op het vergelijken van de functionaliteit en waarde tussen de verschillende merken.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.