Market Monitor Bouw Verenigd Koninkrijk 2019

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Bouw

21 feb 2019

De vraag naar bouwwerken bleef in 2018 stabiel in het Verenigd Koninkrijk, maar in de tweede helft van het jaar ontstonden teke­ nen van een vertraging van de activiteit.

  • Een moeilijk 2019 in het verschiet
  • Faillissementen stijgen naar verwachting verder
  • Moeilijke toegang tot bankleningen  

 

Market Monitor Bouw VK 2019 - overzicht

 

Meer weten over de economische prestaties van de bouwsector in het Verenigd Koninkrijk? Download hieronder het volledige rapport. 

 

Dynamicline
Market Monitor Bouw 2019 voorblad

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.