Market Monitor Automotive Turkije 2016

Market Monitor

  • Turkije
  • Automotive/Transport

27 okt 2016

Verwacht wordt dat de vraag naar auto’s lager zal blijven in de tweede helft van 2016 en in 2017.

  • De vraag naar auto’s in Turkije is begonnen te dalen; in het eerste kwartaal van 2016 kromp de markt met 3% op jaarbasis. Dit was vooral te wijten aan het moeilijkere politieke en economische klimaat, in combinatie met veiligheidsproblemen. Dit alles had een nadelige invloed op de binnenlandse vraag.
  • Verwacht wordt dat de vraag naar auto’s lager zal blijven in de tweede helft van 2016 en in 2017. Alle segmenten (autofabrikanten, toeleveranciers en fabrikanten van auto-onderdelen, autodealers) lijden onder een lagere verkoop.
  • Ondanks het gunstige klimaat wat de grondstoffenkosten betreft (lage prijzen voor vlak staal), bleef de winstgevendheid van Turkse autoproducenten en toeleveranciers de voorbije twaalf maanden ongewijzigd. Prijzenoorlogen komen vaak voor op de markt; door de lage grondstoffenprijzen kunnen veel bedrijven gemakkelijk hun prijzen verlagen om meer marktaandeel te winnen. De concurrentie speelt een belangrijke rol bij de stabiele eindresultaten. In 2016 blijven de marges van bedrijven naar verwachting grotendeels ongewijzigd.
  • De Turkse autosector heeft een gemiddelde hefboomwerking en financiële behoeften. Deze sector rekent eerder op de steun van toeleveranciers, in plaats van bankleningen. Indien nodig moeten zware investeringen wel gefinancierd worden met bankleningen.
  • De betalingstermijn in de autosector schommelt tussen 30 en 60 dagen. Het betalingsgedrag is over het algemeen stabiel; de komende maanden zou het aantal wanbetalingen niet moeten stijgen. Het aantal insolventies in de autosector is laag en blijft de komende zes maanden naar verwachting stabiel. Dat gezegd zijnde houden de wisselkoersrisico’s, scherpe concurrentie, hoge belastingen en het feit dat veel bedrijven ondergekapitaliseerd zijn, neerwaartse risico’s in.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.