Market Monitor Automotive Slowakije 2016

Market Monitor

  • Slowakije
  • Automotive/Transport

27 okt 2016

In 2015 vestigde de Slowaakse auto-industrie een record, door voor het eerst meer dan 1 miljoen auto’s te produceren.

  • Het land is wereldleider in de productie van auto’s per capita (184 auto’s per 1.000 inwoners in 2015). De autosector is goed voor 45% van de  Slowaakse industriële productie en 35% van de export. In de eerste helft van 2016 profiteerde de sector van de verdere groei van de autoverkoop in Europa, terwijl de binnenlandse autoverkoop solide blijft.
  • Jaguar Land Rover heeft besloten om een nieuwe fabriek te bouwen in Slowakije; de productie zou in 2018 van start moeten gaan (aanvankelijk zullen 150.000 auto’s per jaar worden gebouwd). Dit zal de vraag bij lokale toeleveranciers van auto-onderdelen nog opdrijven.
  • De grootste pluspunten van de sector zijn de nabijheid van de belangrijkste Europese exportmarkten, de lage loonkosten en de staatssteun.
  • De komende maanden zullen de winstmarges van autofabrikanten naar verwachting verder stijgen, dankzij de solide verkoop, lagere kosten voor staal en kunststoffen en een efficiënter productieproces.
  • Afhankelijk van de plaats in de toeleveringsketen gebeuren betalingen in de autosector na 30 à 60 dagen. Het betalingsgedrag is over het algemeen goed; er zijn weinig wanbetalingen en dat zou de komende maanden zo moeten blijven. Het aantal insolventies in deze sector blijft naar verwachting laag, na de voorbije zes maanden gedaald te zijn.
  • Ons acceptatiebeleid blijft open, gezien het lage aantal wanbetalingen en insolventies in deze sector. Verwacht wordt dat de marktomstandigheden gunstig blijven. Maar wegens zijn grote afhankelijkheid van de export blijft de Slowaakse autosector zeer gevoelig voor nadelige ontwikkelingen op de internationale automarkt, zoals een sterke terugval van de vraag in de eurozone en/of China.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.