Market Monitor Automotive Japan 2018

Market Monitor

  • Japan
  • Automotive/Transport

04 sep 2018

Gezien de over het algemeen positieve indicatoren, beschouwen we het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van de autosector momenteel als ‘Goed’.

In 2017 boekte de Japanse autosector een 5,2% hogere verkoop op jaarbasis, terwijl de productie met 5,3% steeg tot 9,6 miljoen stuks, dankzij de grotere binnenlandse verkoop (vooral als gevolg van de lancering van nieuwe modellen) en grotere export (+1,5%) naar belangrijke markten zoals de VS en Europa.

 

 

Market Monitor Automotive Japan 2018 - auto-industrie

 

 

De winstgevendheid in de Japanse autosector is hoog en de drie grootste Japanse autofabrikanten (Toyota Motors, Nissan Motors en Honda Motors) boekten de voorbije vijf jaar een nettowinstmarge van gemiddeld 6,2% - meer dan hun grote buitenlandse rivalen. Dit is vooral te danken aan het stroomlijnen van verschillende fasen, van ontwerp tot productie. De bevredigende bedrijfsprestaties maken dat banken doorgaans bereid zijn om leningen te verstrekken tegen goede financieringsvoorwaarden; de lage rentetarieven helpen daar ook bij.

De gemiddelde betalingstermijn in de Japanse autosector is ongeveer 30 dagen voor dealers, 30-60 dagen voor fabrikanten en 60-90 dagen voor groothandelaren. De voorbije twee jaar kende deze sector een zeer goed betalingsgedrag. Het aantal wanbetalingen en insolventies is zeer laag; men verwacht de komende maanden geen verslechtering, aangezien het bedrijfsklimaat stabiel blijft.

 

 

Market Monitor Automotive Japan 2018 - prestatievooruitzichten

 

 

Er staan echter grote uitdagingen te wachten. Japanse autoproducenten die actief zijn in de VS, hebben te lijden onder de invoerheffingen die sinds juni 2017 worden geheven op staal en aluminium. De escalatie van het handelsgeschil tussen 0de VS en China houdt neerwaartse risico’s in. China is de grootste exportbestemming van Japan. Eventuele handelsbeperkingen die de Chinese koopkracht aantasten, zouden de vraag naar Japanse producten, waaronder auto’s, kunnen doen dalen. De geplande verhoging van de verbruiksbelasting in oktober 2019 zou gevolgen kunnen hebben voor de vraag op de binnenlandse markt.

Gezien de over het algemeen positieve indicatoren, beschouwen we het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van de autosector momenteel als ‘Goed’. Ons acceptatiebeleid blijft zeer open voor grote fabrikanten en open voor leveranciers en groothandelaren in auto-onderdelen.

We staan echter voorzichtiger tegenover kleine bedrijven, die vaak financieel zwakker staan en kwetsbaarder zijn voor plotselinge veranderingen in het marktsentiment. We volgen ook eventuele strafheffingen op de voet, naast de gevolgen van een mogelijke escalatie van handelsgeschillen voor de verkoop- en winstprestaties van grote fabrikanten.

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM Automotive 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.